Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) vid Uppsala universitet bedriver, stödjer och samordnar bred, metodologiskt öppen och inkluderande mångvetenskaplig forskning om rasism, diskriminering och exkludering.

CEMFOR invigdes 2017 som ett resultat av Uppsala universitets satsning på profilområdena ”integration, rasism och diskriminering”. CEMFOR erbjuder seniora och juniora forskare såväl som forskarstuderande en dynamisk forskarmiljö som är gynnsam för teoretisk och metodologisk utveckling i områdena rasism, diskriminering och exkludering. Vår ambition är att främja individuella och kollektiva forskningsinitiativ, och att att stödja utbildningen av kommande generationer kritiska, mångvetenskapliga forskare intresserade av rasism, diskriminering och exkludering.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin