Aktiviteter vid MINT - centrum för ämnesdidaktisk forskning

MINT anordnar seminarier, kurser och andra aktiviteter för att skapa mötesplatser och forum för diskussion för de som är intresserade av ämnesdidaktik inom TekNat:s alla områden - var med!

publik i lärosal


FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin