Forskning vid MINT - centrum för ämnesdidaktisk forskning

Verksamheten inom MINT samverkar nära med etablerade ämnesdidaktiska forskningsmiljöer vid Uppsala universitet.

Forskningsområden

Vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet sker ämnesdidaktisk forskning i många olika sammanhang - från lärare som utforskar den egna praktiken till ämnesdidaktiska forskargrupper.

Verksamheten inom MINT samverkar nära med etablerade ämnesdidaktiska forskningsmiljöer vid Uppsala universitet som:

MINT samverkar med Uppsala universitets forskarskola i ämnesdidaktik.

Strategiska satsningar

MINT stödjer olika strategiska satsningar för att stärka den ämnesdidaktiska forskningskompetensen vid fakulteten. För närvarande pågår en satsning med fokus på ämnesdidaktik inom biologi och geovetenskap.

Forskningsfinansiärer


Det finns olika forskningsfinansiärer att söka medel för ämnesdidaktisk forskning ifrån. Här nedan listas de olika finansiärerna.

Vetenskaprådets Utbildningsvetenskapliga kommitté
Kommittén för utbildningsvetenskap stödjer forskning och utbildning på forskarnivå av högsta vetenskapliga kvalitet inom det utbildningsvetenskapliga området.

Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
Stiftelsen stödjer i huvudsak vetenskaplig forskning och utbildning inom humaniora och lärande.

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse
Stiftelsen stödjer i huvudsak vetenskaplig forskning och utbildning inom samhällsvetenskaperna.

Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse

Riksbankens jubileumsfond
Riksbankens Jubileumsfond stöder forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Riksbankens Jubileumsfond

FORTE Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Forte är ett statligt forskningsråd som finansierar vetenskaplig forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd.

FORTE

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin