Om MINT - centrum för ämnesdidaktisk forskning

MINT inrättades 2013 och är underställt vicerektor för det teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. MINT rapporterar till områdesnämnden för naturvetenskap och teknik.

Målet för MINT är att främja och samordna ämnesdidaktisk forskning inom vetenskapsområdets alla ämnen. Centret ska bidra till excellens i vetenskapsområdets ämnesdidaktiska forskning och även genom samverkan med andra aktörer bidra till att utveckla universitetets utbildningsmiljöer..

Verksamheten inom MINT leds av en styrelse och en samordnare.

Styrelsen fastställer centrets strategi och riktlinjer för verksamheten. Samordnaren leder verksamheten i enlighet med strategin utifrån styrelsens riktlinjer.

Ordförande för styrelsen är Urban Eriksson, professor i fysikens didaktik. Samordnare är Anna Eckerdal, professor i datavetenskapens didaktik.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin