Stöd och samverkan vid MINT - centrum för ämnesdidaktisk forskning

MINT ska möjliggöra ämnesdidaktisk forskning och ämnesdidaktiska tillämpningar inom vetenskapsområdets alla ämnen. Centret ska främja och samordna vetenskapsområdets ämnesdidaktiska forskning så att den bidrar till att utveckla universitetets utbildningsmiljöer mot excellens.

Vad kan MINT hjälpa till med?

Centret kan erbjuda flera olika typer av stöd. Den vanligaste typerna är rådgivning. MINT kan även erbjuda tillgång till olika resurser, inspiration och stöd för ämnesdidaktiska projekt.
MINT kan dock inte längre dela ut stipendier eller anslag till forskning, konferensresor, mm.

personer som diskuterar

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin