Logotyp för nationellt centrum för kvinnofrid

Fakta och forskning om våld

I NCK:s kunskapsbank hittar du fakta och forskning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, forskarpresentationer, och en ämnesdatabas med fler än 2000 sökbara publikationer.

Kunskapsbank om våld

Forskning på NCK

Studentlitteatur

Gå Webbkurs om våld!

Webbkurs om våld är en introduktionskurs som ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen vänder sig till dig som arbetar inom socialtjänst, vård, skola, omsorg och rättsväsende. Även privatpersoner kan gå den. Kursen är kostnadsfri och tar cirka tre timmar.

Om Webbkurs om våld

NCK:s stödlinjer för våldsutsatta

NCK driver fyra stödtelefoner för våldsutsatta. Du hittar mer information om respektive stödtelefon på deras webbplatser.

Kvinnofridlinjen
Stödlinjen för män
Stödlinjen för transpersoner
Rätt att välja

 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin