Nya lösningar förenklar kontakten med socialtjänsten

För att göra det enklare för personer som är utsatta för våld i en nära relation att ta kontakt med socialtjänsten under rådande coronapandemi har Kalmar kommun startat en digital tjänst på sin webbplats. Och i Piteå har anställda på apotek och bibliotek numera rutiner om vem på socialtjänsten som ska underrättas om en våldsutsatt person använder ett kodord för att få kontakt.

På Kalmar kommuns webbplats under fliken ”Omsorg och stöd” kan man klicka sig vidare till den nya e-tjänsten ”Våld i nära relation” som lanserades i maj. Det var mycket tidigare än vad (Bild borttagen) enhetschefen Susanne Ingesson vid enheten Vuxen myndighet på socialförvaltningen först hade tänkt.

– Alla invånare är inte så bekanta med socialtjänsten och vi diskuterade hur vi kunde öka tillgängligheten och göra det enklare för människor att ta kontakt. Vi ville skapa en plattform där allmänheten kan ställa frågor och få respons via e-post. Att ringa till oss är inte alltid så lätt. Det kan vara svårt att hitta rätt i organisationen och att säga sitt ärende. Man kanske inte ens vet vad man vill ha hjälp med, säger Susanne Ingesson.

Porträtt Susanne Ingesson

Susanne Ingesson

E-tjänsten är alltid öppen

Att kommunen ville göra den nya kontaktytan digital berodde också på att den är obegränsad rent tidsmässigt – den är alltid öppen.

– Våldsutsatta har ofta bara ett smalt ”fönster” när de har möjlighet att ta kontakt. En digital tjänst kan användas precis när som helst, säger Susanne Ingesson. 

Med anledning av coronapandemin fattade kommunen ett beslut om att starta tjänsten i förtid.

– Det har ofta lyfts fram att isolering riskerar att förvärra situationen för den som är utsatt för våld. Vi chefer i förvaltningen diskuterade då i samråd med politikerna hur vi skulle kunna underlätta för utsatta att få hjälp. E-tjänsten var en sådan insats, säger Susanne Ingesson.

Ytterligare marknadsföring av e-tjänsten diskuteras

För att ställa frågor behöver användaren identifiera sig, exempelvis med e-legitimation. Men i början diskuterades att tjänsten skulle vara anonym.

– Anonymitet skulle kunna vara bra för dem som bara har börjat känna att något är fel. För en del kan det kännas för stort att ta kontakt med socialtjänsten, säger Susanne Ingesson.  

I mitten av juni hade ännu inte någon tagit kontakt via e-tjänsten. Susanne Ingesson berättar att det finns olika idéer om hur tjänsten kan marknadsföras ytterligare för att fler ska få kännedom om den.

– Vi har spridit den i sociala medier och på kommunens webbplats. Men vi har även diskuterat att ta fram affischer att sätta upp i till exempel trapphus eftersom människor är mer hemma nu. Marknadsföring i kollektivtrafiken har vi också pratat om, säger Susanne Ingesson.

Porträtt Sofie Isaksson

Sofie Isaksson

Piteå har infört ett kodord att använda för utsatta

I Piteå har kommunen valt en annan väg för att underlätta för personer som är utsatta för våld i en nära relation att ta kontakt. Med hjälp av ett kodord, mask-19, kan den som är utsatt nå socialtjänsten via apotek eller bibliotek. Socialtjänsten har tagit fram rutiner som spridits till anställda om vem på socialtjänsten som ska kontaktas. Sedan ett år tillbaka finns även en lättillgänglig e-tjänst.

– Vi vet att trösklarna in till socialtjänsten är höga och när coronapandemin startade insåg vi snabbt att färre skulle kunna söka sig till oss på grund av isolering. Vi hörde nyheten om arbetet i Frankrike med kodordet mask-19 och bestämde oss för att prova det, säger Sofie Isaksson, enhetschef på enheten stöd till barn och familj på socialtjänsten i Piteå kommun.

Socialtjänsten hörde först av sig till samtliga tre apotekskedjor i kommunen med en förfrågan. Personalen var positiv till idén. 

– När de nappade funderade vi vidare på om det fanns andra platser dit människor går. Vi vet att många äldre ofta söker sig till bibliotek och i flera byar runt Piteå finns filialer, dessutom har kommunen en bokbuss, säger Sofie Isaksson. 

Utbildning om våld för bibliotekspersonal

Personal från totalt sex bibliotek samt från bokbussen har samlats under våren för en arbetsplatsträff för att få utbildning om våld.

– Vi är jättenöjda över den respons som vi har fått från både apotek och bibliotek. Ännu har ingen tagit kontakt via personalen men vi har inte heller förväntat oss det. Kodordet är förutom ett sätt att sänka trösklar, en del i ett större arbete med att öka medvetenheten om utsatthet för våld. Tack vare kodordet har media uppmärksammat frågan och därmed är det också fler som pratar om utsatthet för våld. Informationen finns även med i kommunens informationsbroschyr samt på kommunens webbplats, säger Sofie Isaksson.

Sofie Isaksson har redan märkt av att fler känner till socialtjänstens arbete.

– Vi har haft en uppgång av antalet samtal till vår mottagningsenhet. Fler har ringt socialtjänsten gällande våld, både ansökningar för egen del och oro för andras utsatthet, den senaste månaden, säger Sofie Isaksson.

Isolering i byar vanligt sedan tidigare

I Piteå kommun har en särskild stab upprättats under smittspridningen av covid-19. Staben är förvaltnings- och kommunövergripande. Enligt Sofie Isaksson har utsatthet för våld funnits på stabens mötesdagordning och i protokoll. Våldet har även synliggjorts via de kanaler som staben har upprättat, exempelvis på kommunens webbplats.

– I vår kommun lever många i mindre byar utanför stadskärnan. Vi tänker att en del av dem, framförallt de äldre, kan vara isolerade och inte ha tillgång till de kommunikationer som andra har. Vi har länge arbetat med frågan om hur vi säkerställer att alla får samma hjälp och stöd. När smittan började spridas var det naturligt för oss att tänka på vad ytterligare isolering kan få för konsekvenser.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin