”Våldet måste polisanmälas”

– Tack vare utbildningen har jag insett hur mycket våld som förekommer bland eleverna. Våldet ska polisanmälas och inte bara hanteras internt på skolan. Det säger skolkurator Linda Haag Pannas som gått utbildningen om våld i ungas nära relationer som genomförts av fältsekreterarna i Mölndals stad. 

Linda Haag Pannas framför tre studenter

Linda Haag Pannas arbetar som skolkurator på två grundskolor i Mölndals stad. Tillsammans med en kollega ansvarar hon för omkring 650 elever från förskoleklass till årskurs nio. I juni och augusti deltog hon i kommunens utbildning i en grupp på fem medarbetare från rektorsområdet.

Porträtt Linda Haag Pannas

Linda Haag Pannas

– Vi som arbetar i skolan möter barn som är utsatta för våld, både i familjen och på skolan. Men de barn som jag träffar berättar sällan vid ett första möte, det här är svåra saker att prata om. Vi behöver vara medvetna om att våldet sker och att vi vuxna sällan ser det. Våldet är också ofta normaliserat bland unga, säger Linda Haag Pannas.

Ny förståelse av våld efter utbildning

Genom utbildningen har Linda Haag Pannas fått en ny förståelse för hur vanligt det är med kränkningar via bland annat sociala medier. Hon tar upp ett exempel med så kallade dick pics, det vill säga bilder på manliga könsorgan som skickas digitalt via chattar eller sms.

– Jag har inte riktigt förstått hur vanligt det är att unga får sådana bilder. De är en del av en normaliserad vardagskommunikation. Våra elever upplever inte ens längre att de blir kränkta av bilderna, säger Linda Haag Pannas.

Bilder kan vara sexuellt ofredande

Att skicka en sådan bild kan vara brottsligt och röra sig om sexuellt ofredande. Dick pics kan likställas med blottare och en fällande dom kan ge böter eller fängelse i upp till två år.

 – Jag har suttit med elever som har fått dick pics. Nu när jag har fått mer kunskap om våld inser jag att vi borde ha polisanmält det. Alla vi som arbetar i skolan måste förstå att skolan är en plats där brott begås och att det är allas ansvar att förebygga så att det inte händer. Våld är också en arbetsmiljöfråga, inte bara en kuratorsfråga. Våld är inte något som enskilda medarbetare ska ta hand om, säger Linda Haag Pannas.

Viktigt att skolledningen är med i arbetet mot våld

Enligt Linda Haag Pannas finns det olika idéer om hur arbetet på hennes skolor ska fortsätta.

– Vi måste prioritera att arbeta mot våld. Det är så vanligt i dag. Om vi inte pratar om och förebygger utsattheten kommer den att leda till psykisk ohälsa, säger hon.

Till en början ska den grupp från rektorsområdet som deltog i utbildningen diskutera vad som behöver göras.

– Jag inser ju nu efter att ha gått utbildningen vilka problem vi har på skolorna med intolerans och maskulinitetsnormer. Vi måste sprida kunskapen till alla vuxna i skolan och eleverna behöver involveras. Men det första vi måste göra är att få med skolledningen, säger Linda Haag Pannas.

Intervju med Elsa Björklund, fältsekreterare i Mölndals stad, som håller i utbildningen av personal vid skolor och fritidsgårdar i Mölndal.

Fakta:

Från det att man fyller 15 år är man straffmyndig och kan dömas för de brott man begår. Unga kan under vissa förutsättningar dömas till ungdomsvård, ungdomstjänst eller sluten ungdomsvård. De kan också dömas till andra straff, till exempel böter och villkorlig dom.

Barn som är under 15 år och begår brott kan inte dömas till straff. Utredningar mot barn under 15 år görs enligt lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. När utredningen är klar kan sociala myndigheter fatta beslut om åtgärder, till exempel olika stöd- och vårdinsatser.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin