Karlshamn utbildar alla anställda och förtroendevalda

I Karlshamn ska alla anställda i kommunen utbildas om våld i nära relationer, som en del i folkhälsoarbetet.

Samtliga 3200 anställda och hundratalet förtroendevalda i Karlshamns kommun ska utbildas om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Det står inskrivet i handlingsplanen för folkhälsoarbetet 2019-2022. Grunden för utbildningen är "Webbkurs om våld" som utvecklats av NCK i samverkan med Socialstyrelsen och länsstyrelserna.

Alla förvaltningar ska dessutom fatta beslut om rutiner för att förebygga och upptäcka våldsutsatthet, och nyanställda ska gå webbkursen som en del av sin introduktion.

Viktigt att alla har kunskap om våld

Jonna Welander, samordnare för våld i nära relation och en av tre i kommunens relationsvåldsteam, och Jenny Andersson, folkhälsostrateg, har varit drivande i arbetet med kommunens breda utbildningssatsning. Både att den kom till, och att den genomförs. ”Vi är stolta eldsjälar”, säger de. Och professionella förvaltare av sitt uppdrag, kan tilläggas. Det var Jonna Welander och Jenny Andersson som presenterade idén för förvaltningsledningsgruppen om att utbildning om våld borde ingå i folkhälsoarbetet, och fick gehör.

Porträtt Jonna Welander och Jenny Andersson

Jonna Welander och Jenny Andersson

– Våld i nära relation är ett folkhälsoproblem. Utsattheten finns överallt, i alla samhällsklasser, därför ska alla anställda ha samma kunskap. Det här är inte en fråga enbart för socialtjänsten. Vi har alla ett ansvar för utsattheten, säger Jonna Welander och tillägger:

– Tittar man på statistik och siffror blir det också tydligt hur dyrt våldet är. Rent ekonomiskt går det inte att bortse från den här frågan.

Förankring avgörande för framgång

Just att få med sig ledningen är en nyckel om man vill genomföra en sådan här satsning, säger Jenny Andersson. Frågan måste prioriteras från högsta nivå.

– Först då får man mandat och förutsättningar för att börja jobba på allvar. Att det står inskrivet i handlingsplanen är viktigt, då kan man alltid hänvisa till det: Det här är bestämt och ska genomföras, säger hon.

Kommundirektör Daniel Wäppling menar att ett par förutsättningar måste finnas på plats för att genomföra en breddsatsning av det här slaget. Grundläggande är att det finns ett politiskt ställningstagande, både på kommunal och regional nivå, om att frågan är viktig.

Porträtt Daniel Wäppling

Daniel Wäppling

– Det gör det i Blekinge. Länsstyrelsen har varit duktiga på att lyfta frågan. Sedan handlar det om att ha duktiga och kreativa personer på rätt platser i den kommunala organisationen – och låta dem göra sitt jobb. I det här fallet köpte vi i ledningsgruppen förslaget rakt av. Vi delade uppfattningen om att det här borde ingå i folkhälsoarbetet.

Motverka lidande och spara pengar

Rent krasst är syftet att spara pengar åt kommunen, säger han. Att förebygga våldet, och därmed den än större kostnad som annars skulle kommit i ett senare skede.

– Om vi får fler medarbetare i kommunen att förstå och upptäcka våldet så har vi sparat samhället pengar och individen lidande.

Målet är att alla anställda inom kommunen ska ha gått webbkursen senast 2021. Utöver det ger Jonna Welander föreläsningar som är specifikt inriktade på den enskilda arbetsplatsen och förutsättningarna där.

– Så snart det är möjligt vill jag träffa utbildningsförvaltningen. Det är jätteviktigt. Vi måste nå de unga också, säger Jonna Welander.

Kunskap skapar uppmärksamhet av våldsutsatthet

På frågan vad de hoppas att utbildningssatsningen ska leda till svarar de ökad medvetenhet generellt och att den som är utsatt får bättre hjälp. De tror att med ökad kunskap följer en skarpare blick – ”nya glasögon” – för att kunna uppmärksamma problematiken.

– Ett syfte är att kunskapsutjämna organisationen. I en stor organisation som den här befinner man sig på olika nivåer och det krävs en viss minimikunskap för att man ska kunna arbeta förebyggande. Vi vill också bli bättre på att samverka mellan olika förvaltningar och då måste vi ha en gemensam kunskapsbas, säger Jenny Andersson.

En konkret följd av satsningen hoppas de blir att relationsvåldsteamet får fler ärenden att hantera. Under 2019 syns en sådan ökning. Sannolikt kommer siffrorna för 2020 påverkas av coronapandemin och färre fysiska möten, vilket gör att våldet inte upptäcks på samma vis. Men Jonna Welander tror att det blir en våg av ärenden så snart virusläget stabiliseras.

– Fler ser och agerar nu, och det är positivt, säger hon.

Mer läsning om Karlshamns kommun och bovärdarna Mattias Svensson och Morgan Bengtsson som gått utbildningen. 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin