Allt fler studenter går webbkursen

Antalet studenter som genomfört webbkursen om våld har ökat stadigt de senaste åren. Hittills har fler än 9 600 studenter genomfört kursen.

En av dessa är Lovisa Amelin, som arbetar som läkare sedan två år tillbaka. Hon gick webbkursen i samband med en universitetskurs om mäns våld mot kvinnor. Då var webbkursen ett av de obligatoriska momenten och hon lyfter särskilt de många filmerna och berättelserna från de olika yrkesverksamma som de saker hon uppskattade med kursen.

Porträtt Lovisa Amelin

Lovisa Amelin

– Den var ett bra verktyg att använda sig av under universitetskursen som jag gick, men framförallt i mitt yrkesliv. Webbkursen gav mycket information och en bra grund, men i tillräckligt snabbt tempo, säger Lovisa Amelin.

Viktigt att fler lär sig upptäcka våld

Lovisa Amelin arbetar som läkare på kvinnokliniken vid Nyköpings lasarett. Efter att ha gått kursen känner hon en större trygghet i att ställa frågan om våld oftare.

– All vårdpersonal har en unik möjlighet att upptäcka våld. Man träffar patienterna i situationer där man kan fråga om våld på ett naturligt sätt och bör göra det. För mig var det viktigt att lära mig att ta emot svaren. Jag hade kunskap om att det var viktigt att fråga, men vad händer efter det? Vad har jag för ansvar i min yrkesroll? De bitarna tycker jag borde ingå som en ännu tydligare del i läkarprogrammet, säger hon.

Påminns att ställa frågan om våld

Lovisa Amelin tycker även att både studenter och yrkesverksamma borde repetera kursen med jämna mellanrum, för att ha kunskapen tillräckligt färskt i minnet.

– Man glömmer så fort och det är nödvändigt att man påminns lite då och då för att våga fråga. Det är lätt att känna sig osäker i sådana situationer, men du förvärrar inte en situation genom att fråga – tvärtom, säger Lovisa Amelin.

"Värdefullt första möte med kunskap om våld i nära relationer"

Ytterligare en student som genomfört webbkursen är Sanna Frykman, som läser sista terminen till socionom vid Mittuniversitetet i Östersund. Hon arbetar även som gruppledare för kvinnogrupper för våldsutsatta i Östersund.

Porträtt Sanna Frykman

Sanna Frykman

– Jag genomförde webbkursen under min första praktik inom familjestöd. Våld var något som ofta kom upp i samtal och på så sätt fick jag upp ögonen för området.

Sanna Frykman hade fått information om kursen i samband med föreläsningen och valde att gå den på eget initiativ.

– För mig innebar det ett värdefullt första möte med kunskap om våld i nära relationer och då betyder det mycket att ha tillgång till bra information, säger Sanna Frykman.

”Som socionom kommer du att stöta på våld”

Sedan 2018 är kunskap om mäns våld mot kvinnor obligatoriskt för att få examen inom åtta olika högskoleutbildningar, bland annat socionomprogrammet. Det sänder en viktig signal och är till nytta för studenterna när de sedan kommer ut i yrkeslivet, tycker Sanna Frykman. Hon önskar att ämnet skulle få ta ännu mer plats. Socionomer har många möten med människor i utsatthet, och våld ligger även bakom annan utsatthet, poängterar hon.

– Därför är en ökad kunskap om våld så viktig. Oavsett inom vilket område du arbetar i socialtjänsten så kommer du att stöta på våld och det är viktigt att alltid fråga, eftersom du aldrig kan veta vem som är våldsutsatt.

– Den som har en stereotyp bild av vem som utsätts för våld och vem som utsätter andra för våld kommer att missa personer som är i behov av hjälp. Om man har koll på hur normaliseringsprocessen fungerar kan man stötta de utsatta personerna ännu bättre och riskerar inte att skuldbelägga, kräva uppbrott eller bemöta på ett felaktigt sätt, säger Sanna Frykman.

Kan nå ut till många

Hon uppskattar webbkursens upplägg med texter, illustrerade filmer och intervjuer med yrkesverksamma.

– Filmerna med de olika yrkesverksamma är ett bra komplement till texterna. Du får konkreta exempel som går att omsätta i praktiken och perspektiven från olika håll förstärker helhetsbilden. Jag gillar också att webbkursen har en så pass låg tröskel att den kan nå och vara relevant för många, säger Sanna Frykman.

Fakta

År 2018 ändrades högskoleförordningen för en rad utbildningar för att göra kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer obligatorisk för att få examen. De program som berörs är de som utbildar studenter till fysioterapeut, jurist, läkare, psykolog, sjuksköterska, socionom, tandläkare och tandhygienist.

Hittills har fler än 9 600 studenter genomfört webbkursen om våld.

Webbsida om webbkursen om våld.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin