Lärande exempel för kommunernas arbete mot våld

Ett lärande exempel ska fungera som inspiration och kunna ge tankar och idéer till nya arbetssätt. Kontakta oss gärna på info@nck.uu.se om er kommun eller verksamhet kan bidra med ett lärande exempel om arbetet mot våld i nära relationer.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin