Från fördjupningskurs till strimma

På Karlstads universitet har det genomförts en större revidering av socionomprogrammet, inklusive undervisningen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Jenny Höglund och Sandra Andersson är två av dem som jobbat med omläggningen.

Ett glashus lite snett underifrån, i solsken.

Foto: Karlstads universitet.

Jenny Höglund är lektor i socialt arbete och en av de två programledarna som lett den omfattande revideringen av hela socionomprogrammet, tillsammans med lärarkollegiet. Sandra Andersson är doktorand inom samma ämne och är kursansvarig för kursen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

– Alla i lärarkollegiet har haft mycket möten kring den här omläggningen och funderat på hur vi ska få in olika områden och göra om kursplaner. Det är utifrån de procent jag har som lärare som jag har varit involverad. Sen är jag också väldigt intresserad av de här frågorna, så jag har försökt sätta lite extra ljus på dem, säger Sandra Andersson.

Det tidigare upplägget har innefattat en obligatorisk kurs i våld i nära relationer på termin 7, på avancerad nivå. Där har föreläsare från en rad olika praktiker föreläst om sitt arbete; om hur de jobbar med våldsutövare, hur de jobbar med myndighetsutövning och hur de jobbar med både barn och vuxna.

– Det har varit några enstaka föreläsningar om det här området under terminernas gång, men största fokus har legat på fördjupningskursen. Eftersom att vi har valt att lägga kursen på termin 7, så får man ju börja på en ganska grundläggande nivå – vad är våld, våldets olika former, normaliseringsprocessen, uppbrottsprocessen och så vidare, säger Sandra Andersson.

Porträtt Jenny Höglund

Jenny Höglund

Upp till studenterna att fördjupa sig

Resultatet av revideringen blev en tidigare introduktion av examensmålet. Progression sker i form av återkommande inslag under programmets första fyra terminer. Kursen som legat på termin 7 blir en valbar kurs som ger fördjupade kunskaper om bland annat praktiskt socialt arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

– Det här är en del av en större revidering av socionomprogrammet och där har vi tänkt utifrån examensmålet, och hur det är formulerat, att man behöver ha in det tidigare för att säkerställa att studenterna tidigt kommer in i lärandemålen, säger Jenny Höglund.

Sandra Andersson och Jenny Höglund menar att grunddelarna under programmets gång säkerställer att studenterna uppnår examensmålet. Men sen är det upp till var och en av studenterna att fördjupa sig vidare, antingen i den nu valbara kurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, eller genom egna fördjupningsarbeten så som b- eller c-uppsats.

– Som programledare och uppsatshandledare så har vi sett att det här är ett ämne som många studenter väljer att fördjupa sig i, men det är viktigt att säkerställa att det når samtliga studenter, säger Jenny Höglund.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin