Henrik Belfrage

Henrik Belfrage
Titel:
Professor i kriminologi (pens.)
Lärosäte:
Linköpings universitet
E-post:
henrik.belfrage@evidensbaseradkrim.se

Presentation

Henrik Belfrage utbildar och forskar inom områdena hot- och riskbedömningar, partnervåld och hedersrelaterat våld. Han är medförfattare till en rad evidensbaserade riskbedömningsmetoder, bland annat HCR-20 (generellt våld), SARA (partnervåld) och PATRIARK (hedersrelaterat våld).

Forskningsprojekt

Titel
Utveckling och uppdatering av evidensbaserade metoder för bedömning och hantering av risker för olika slags våld.

Beskrivning av projektet
Ett ”state-of-the-art-dokument” skall idealt sett inte vara äldre än tio år gammalt eftersom det då inte innehåller någonting av de senaste tio årens forskning och utveckling. Evidensbaserade metoder behöver därför ständigt uppdateras och utvecklas i takt med vetenskapens framsteg.

Tidsperiod
2021–

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

Stephen D Hart, Randall P Kropp, Kevin S Douglas

Publikationer i urval:

Belfrage H & Ekman L (2021). Threat Assessment of targeted Honor-Based Violence. In: Meloy R & Hoffmann J (Eds.) International Handbook of Threat Assessment. Second edition. (p.325-335). Oxford University Press. 

Kropp P R, Belfrage H & Hart S D (2020). PATRIARCH-V2. Structured Professional Guidelines for Assessing and Managing Risk of Honour Based Violence. Vancouver B C: Protect International Risk and Safety Services.

Kropp P R, Belfrage H & Hart S D (2020). PATRIARK-V2. Strukturerade professionella riktlinjer för bedömning och hantering av risk vid hedersrelaterat våld. Svensk översättning av Henrik Belfrage. www.evidensbaseradkrim.se

Meloy J (2016). TRAP-18. Mall för bedömning av risker för terrorhandlingar utförda av enskilda individer. Svensk översättning av Henrik Belfrage (TRAP-18. Terrorist Radicalization Assessment Protocol). www.evidensbaseradkrim.se

Kropp P R & Hart S D (2015). SARA-V3: Användarmanual. Svensk översättning av Henrik Belfrage (SARA-V3. User Guide for the Third Edition of the Spousal Assault Risk Assessment Guide). www.evidensbaseradkrim.se

Douglas K S, Hart S D, Webster C D & Belfrage H (2013). HCR-V3: Historical Clinical Risk Management (Version 3). Professional guidelines for evaluating risk for violence. Burnaby, BC, Canada: Mental Health, Law, and Policy Institute. Svensk översättning av Henrik Belfrage (HCR-V3. Bedömning av risk för våld). www.evidensbaseradkrim.se

Kropp PR, Hart SD & Lyon D (2011). SAM. Riktlinjer för bedömning och hantering av risker vid stalking. Användarmanual. Svensk översättning av Henrik Belfrage (SAM. Stalking assessment and Management. User manual). www.evidensbaseradkrim.se

Belfrage H (2010). SARA:SV. Version 2. Bedömning av risk för upprepat partnervåld. Användarmanual. Svensk översättning av Kropp PR, Hart SD & Belfrage H: B-SAFER-2. Brief spousal assault form for the evaluation of risk. www.evidensbaseradkrim.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin