Eva Wolf

Titel:
Docent, odontologi (endodonti)
Lärosäte:
Malmö universitet
Institution:
Odontologiska fakulteten
E-post:
eva.wolf@mau.se
Webbsida:
Eva Wolfs forskarpresentation vid Malmö universitet

Presentation

Eva Wolf forskar om hur en erfarenhet av sexuella övergrepp har relevans för tandvården. Projektet är flervetenskapligt och involverar odontologi, psykologi samt filosofi.

Läs en intervju med Eva Wolf i kunskapsbankens intervjuarkiv: "Tandvården kan bidra till att upptäcka sexuella övergrepp"

Forskningsprojekt

Titel: Hur en erfarenhet av att ha blivit utsatt för sexuella övergrepp påverkar den allmänna hälsan och livskvaliteten.

Tretton personer som utsatts för sexuella övergrepp som barn eller som vuxen har intervjuats om sina upplevelser avseende hur denna erfarenhet påverkat den allmänna hälsan och livskvaliteten. Projektet har en kvalitativ och induktiv ansats. Resultaten tyder på att ha blivit utsatt för sexuella övergrepp på många sätt innebär ett förlorat fotfäste i tillvaron med konsekvenser för såväl hälsa som relationer. Dock innebär synliggörande av övergreppserfarenheten och bearbetning av traumat att de negativa konsekvenserna reduceras.

Tidigare har det insamlade materialet analyserats med avseende på hur en erfarenhet av sexuella övergrepp kan ta sig uttryck vid besök i tandvården och då med användning av kvalitativ innehållsanalys (se publikation under Publikationer). En ytterligare analys med fokus på kroppsliga uttryck vid besök i tandvården pågår, nu med fenomenologisk deskriptiv psykologisk metod.

Tidsperiod: 2022–2023

Finansiär: Malmö universitet, odontologiska fakulteten

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

Professor Gisela Priebe
Adjunkt Gun-Britt Östergård

Publikationer i urval:

Wolf E, Fundberg J. Möte med patienter som utsatts för sexuella övergrepp – tandläkaren och tandhygienisten som maktfaktor. Tandläkartidningen. 2023; 06. 

Wolf E, Priebe G. The self-perceived impact of sexual abuse on daily life and general health – an issue to consider in dental care. Dental Traumatology. 2023; 00: 1–10. 

Wolf E, Månsson S, Wallin L, Priebe G. Child Sexual Abuse – Challenging Conditions for Adult Oral Health: A Qualitative Study. JDR Clinical & Translational Research. October 2021.

Wolf E, Grinneby D, Nilsson P, Priebe G. Dental care of patients exposed to sexual abuse: Need for alliance between staff and patients. Eur J Oral Sci. 2021 Mar 24:e12782.

Wolf E, McCarthy E, Priebe G. Dental care – an emotional and physical challenge for the sexually abused. Eur J Oral Sci 2020; 128: 317–324.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin