Lisa Rudolfsson

Lisa Rudolfsson
Titel:
Docent i psykologi
Lärosäte:
Göteborgs universitet
Institution:
Nationella sekretariatet för genusforskning
Annan hemvist:
Karolinska institutet
E-post:
lisa.rudolfsson@ki.se
Webbsida:
Om forskningsprojektet "Bemötande av kvinnor som har utsatts för våldtäkt" på GU:s webbplats

Presentation

Lisa Rudolfsson har forskat om bemötande av den som har utsatts för sexuella övergrepp/bemötande av kvinnor som har utsatts för våldtäkt, samt om sexuella trakasserier inom svensk högskolesektor. 

Läs en intervju med Lisa Rudolfsson i kunskapsbankens intervjuarkiv: "Blir upp till den enskilda polisen att åstadkomma ett bra möte"

Forskningsprojekt

Titel: Kvinnor som har utsatts för våldtäkt: Initialt bemötande av polis och medicinsk personal

Detta treåriga projekt har som syfte att studera hur kvinnor som har blivit våldtagna upplever den initiala kontakten med polis och/eller medicinsk personal och att studera vilka erfarenheter poliser och medicinsk personal har av dessa möten.

Projektet kan beskrivas i tre faser: 1) Fokusgrupper med polis och medicinsk personal 2) Intervjuer med kvinnor som har utsatts för våldtäkt 3) Enkät till kvinnor som har utsatts för våldtäkt. 

Tidsperiod: 2018–2021

Finansiär: Brottsoffermyndigheten

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

Elisabeth Punzi, docent i psykologi. 

Publikationer i urval:

Rudolfsson, L., & Punzi, E. (2021). “We will make you feel safe” : Female medical staff's experiences of meeting with raped women in Sweden. Feminism & Psychology, 32(1), 81–100.

Rudolfsson, L., & Sinani, E. (2021). “Some things stick”: Secondary traumatization among police officers and medical personnel meeting with raped women. Traumatology. Advance online publication. 

Rudolfsson, L. (2021). "At least I tried": Swedish police officers' experiences of meeting with women who were raped. Journal of Police and Criminal Psychology, Advanced Online Publication. 

Rudolfsson, L. (2019). Religious victims of sexual abuse. In B. Winder, N. Blagden, K. Hocken, R. Lievesley, H. Elliott & P. Banyard (eds), pp. 163-192. Sexual Crime and Faith, Religion and Spirituality. London, UK: Palgrave Macmillan. 

Rudolfsson, L. & Portin, P. (2018). "It's Almost Impossible to Speak about It": Sexual Abuse, Forgiveness, and the Need for Restitution Rituals. Religions 9(12), 1-18. 

Rudolfsson, L. & Tidefors, I. (2015). The struggles of victims of sexual abuse who seek pastoral care. Pastoral Psychology, 64, 453-467.

Rudolfsson, L. & Tidefors, I. (2014). I have cried to Him a thousand times, but it makes no difference: Sexual abuse, faith, and images of God. Mental Health, Religion & Culture, 17, 910-922.

Tidefors, I., Arvidsson, H. & Rudolfsson, L. (2012). Agreement between ratings from self-rating scales and assessments by treatment staff concerning a group of adolescent males who have sexually offendedJournal of Sexual Aggression, 18, 136-148. 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin