Maria Wemrell

Maria Wemrell
Titel:
Fil.dr och docent i folkhälsovetenskap, lektor i socialt arbete
Lärosäte:
Linnéuniversitetet
E-post:
maria.wemrell@lnu.se
Webbsida:
Maria Wemrells forskarpresentation vid Linnéuniversitetet

Presentation

Maria Wemrells forskning om våld i nära relationer har primärt utgått från den så kallade Nordiska Paradoxen: trots att Sverige rankas som ett av världens mest jämställda länder är enkätrapporterade nivåer av våld i nära relationer här bland de högsta i EU (FRA 2014). Hon har även studerat följandet av riktlinjer mot våld i nära relation inom sjukvården i Region Skåne. 

Läs en intervju med Maria Wemrell i NCK:s kunskapsbank: "Forskare söker svar på den nordiska paradoxen"

Publikationer i urval:

Wemrell M (2023). Stories of backlash in interviews with survivors of intimate partner violence against women in Sweden. Violence Against Women, 29(2);154-184.

Wemrell M, Tegel E, Öberg J & Ivert A K (2023). Assessing the use of clinical guidelines against domestic violence in southern Sweden: A mixed‐methods study. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 37(3): 828-841.

Wemrell M, Ivert, A.-K., & Tegel, E. (2022). Region Skånes vårdprogram mot våld i nära relation – en uppföljning. Enheten för socialepidemiologi, Lunds universitet.

Castro A, Lila M, Gracia E, Wemrell M (2021). Professionals’ views on the comparatively low prevalence of intimate partner violence against women in Spain. Violence Against Women 2022;28(6-7):1565-1586.

Wemrell M, Stjernlöf S, Lila M, Gracia E, Ivert A-K (2021). The Nordic Paradox. Professionals’ discussions about gender equality and intimate partner violence against women in Sweden. Women & Criminal Justice

Karlsson M, Wemrell M, Merlo J, Ivert A-K (2020). Intimate partner violence against women in the EU: A multilevel analysis of the contextual and individual impact on public perceptions. Women & Criminal Justice, 1-14.

Karlsson N, Lila M, Gracia E, Wemrell M (2020). Representation of intimate partner violence against women (IPVAW) in Swedish news media: a discourse analysis. Violence Against Women, 1077801220940403. 

Wemrell M, Lila M, Gracia E, Ivert A-K (2019). The Nordic Paradox and intimate partner violence against women (IPVAW) in Sweden: a background overview. Sociology Compass, 14: e12759. 

Ivert A-K, Gracia E, Lila M, Wemrell M, Merlo J (2019). Does country-level gender equality explain individual risk of intimate partner violence against women? A multilevel analysis of individual heterogeneity and discriminatory accuracy (MAIHDA) in the European Union. European Journal of Public Health, ckz162. 

Wemrell M, Stjernlöf S, Aenishänslin J, Lila M, Gracia E, Ivert A-K (2019). Towards understanding the Nordic Paradox: A review of qualitative interview studies on intimate partner violence against women (IPVAW) in Sweden. Sociology Compass, 13(6), e12699. 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin