Inger Lövkrona

Inger Lövkrona
Titel:
Professor emerita i etnologi
Lärosäte:
Lunds universitet
Institution:
Institutionen för kulturvetenskaper (avdelningen för etnologi)
E-post:
inger.lovkrona@kultur.lu.se
Webbsida:
Inger Lövkronas forskarpresentation vid Lunds universitet

Presentation

Inger Lövkrona forskar om genusrelaterat våld och har publicerat flera böcker och artiklar i ämnet. Den senaste boken ”Våldets kön. Kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser” (tillsammans med docent Gabriella Nilsson) utkom i uppdaterad och utvidgad utgåva 2020. Den nya utgåvan innehåller bland annat ett nyskrivet kapitel om ”Våld och internet”. ”Våldets kön” närmar sig våld som en kulturell företeelse. Genom att placera våld i sin historiska och kulturella kontext synliggör författarna våldets samhälleliga funktioner, de normer det utgår ifrån och vilken kulturell mening det bär.

Tillsammans med Gabriella Nilsson har Inger Lövkrona genomfört forskningsprojektet ”Unga och sexuellt våld. Främjande av kunskapsbaserat bemötande av brottsoffer”. Syftet med projektet är att skapa tvärprofessionella, sektorsöverskridande möten mellan praktiker och forskare med målet att utveckla forskningsbaserade lösningar på etiska och praktiska dilemman i olika yrkesgruppers hantering av sexuellt våld mot, och av, unga män och kvinnor. Projektet har genomförts i samarbete med Kompetenscentrum mot våld i nära relationer, Malmö stad, och är finansierat av Brottsofferfonden. Projektet är avrapporterat i en rapport med samma namn som projektet år 2020. Inger Lövkrona har författat avsnittet ”Könsstympning i Sverige”.

Under åren 2016 och 2017 har Inger Lövkrona haft uppdrag som nationell expert för EIGE (European Institute for Gender Equality) och medverkar i rapporten ”Improving administrative data collection on intimate partner violence” (2018).

Inger Lövkrona har även forskat om akademiskt ledarskap samt om jämställdhetsfrågor i akademin sedan 2010. Hon har medverkat i Lunds universitets värdegrundsprojekt som redovisas i rapporten ”Värdegrundsarbete i akademin – med erfarenheter från Lunds universitet” (2016).

Forskningsprojekt

”Mäns våld mot kvinnor – ett olöst eller olösligt samhällsproblem. Svensk jämställdhetspolitik under 2000-talet” (arbetstitel). 

För närvarande håller Inger Lövkrona  på att tillsammans med Gabriella Nilsson slutföra projektet ”Mäns våld mot kvinnor – ett olöst eller olösligt samhällsproblem. Svensk jämställdhetspolitik under 2000-talet” (arbetstitel). I projektet granskas den politiska hanteringen av mäns våld mot kvinnor med fokus på förståelser av våldet och  hur dessa samspelar med insatser för att få våldet att upphöra. Studien kommer att publiceras i början av 2023.

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

Gabriella Nilsson, Lunds universitet

Publikationer i urval:

Lövkrona, Inger (2022) Feministiska interventioner. En utmaning av könshierarkier i akademin. Kulturella perspektiv 31:1-9.

Nilsson, Gabriella & Lövkrona, Inger (2020) Våldets kön. Kulturella föreställningar, funktioner och betydelser (tills. med Gabriella Nilsson). 2nd edition, utvidgad och uppdaterad. Lund: Studentlitteratur.

Lövkrona, Inger (2020) ”Unfortunately, no quick fix or magic bullet is available…” Reflections on AKKA – a leadership development programme at Lund University. In Does knowledge have a gender? A Festschrift for Liisa Husu on gender, science and academia. Red. Sofia Strid, Dag Balkmar, Jeff Hearn & Louise Morley. CFS Report Series No 26 ÖU. Örebro: Örebro University.

Lövkrona, Inger (2020) Elin Wägner i Småland. En kulturhistorisk roadtrip. Rig nr 3-4.

Lövkrona, Inger (2020) Kulturarv, snusk eller hot mot jämställdheten? Etiska perspektiv på erotisk folkdikt. Rig nr 1 (1-16).

Tomas Brage & Inger Lövkrona (Red.) (2016) Värdegrundsarbete i akademin – med erfarenheter från Lunds universitet. Lund: Lunds universitet, Media-Tryck.

Nilsson, Gabriella & Lövkrona, Inger (2015) Våldets kön. Kulturella föreställningar, funktioner och betydelser (tills. med Gabriella Nilsson). Lund: Studentlitteratur.

Lövkrona, Inger & Gabriella, Nilsson (2015) Vad är våld? Teoretiska och politiska perspektiv. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, 24, 3-4.

Lövkrona, Inger (2009) "Den misshandlade kvinnokroppen” i Jarlbro, Gunilla, Erlanson-Albertsson, Charlotte (red.) Kvinnors hälsa – fakta och myter. Lund: Studentlitteratur. 

Lövkrona, Inger, Meurling, Birgitta (2005) "Kön och våld – inledande reflektioner". Nätverket: kulturforskning i Uppsala, Nr 14. 

Lövkrona, Inger (2005) ”…från Thekla Knös till High Heel Sisters till…”. i En blick från sidan. Genusforskning under tre decennier. red. Linda Fagerström & Maria Nilsson. Eslöv: Gondolin.

Lövkrona, Inger (2002) "Gender, Power and Honour. Child Murder in Premodern Sweden". Ethnologia Europaea, 32:1

Lövkrona, Inger (2002) "Feministisk forskningsetik - vad är det?" Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, nr 1:2002.

Lövkrona, Inger (2001) "The violent man and violent men" i Kön och våld i Norden. Rapport från konferens i Köge, Danmark, 23-24 november, 2001. Nordiska Ministerrådet, TemaNord 2002:545.

Lövkrona, Inger, Lundgren, Britta & Meurling, Birgitta (red.) (1999) Familj och kön. Etnologiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur.

Lövkrona, Inger (red.) (1999) Mord, misshandel och sexuella övergrepp. Historiska och kulturella perspektiv på kön och våld. Lund: Nordic Academic Press.

Lövkrona, Inger (1999) Annika Larsdotter, barnamörderska: kön, våld och sexualitet i 1700-talets Sverige. Lund: Historiska media. 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin