Malin Jordal

Titel:
Docent i vårdvetenskap
Lärosäte:
Högskolan i Gävle
E-post:
malin.jordal@hig.se
Webbsida:
Malin Jordals forskarpresentation vid Högskolan i Gävle

Presentation

Malin Jordal forskar om kvinnors upplevelse av kvinnlig könsstympning och rekonstruktiv kirurgi (speciellt klitorisrekonstruktion), samt vårdpersonalens perspektiv, båda i en svensk kontext.

Följeforskning kring projektet 'prevention könsstympning' i Sätra kommun, Gävleborg.

Forskningsprojekt

Sexuell och reproduktiv hälsa bland marginaliserade grupper på Sri Lanka. 

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

Anna Wahlberg, Gabriele Griffin, Jessica Påfs, Hannes Sigurjonsson, Sara Skoog Waller, Hanna Kusterer

Publikationer i urval:

Jordal, M, Wahlberg, A., Påfs, J. and E. B. Johansen (2022) ‘Damaged genitals’. Cut women’s perspectives and experiences of the effect of female genital cutting on sexual function. A qualitative study in Sweden. Frontiers in Sociology. DOI: 10.3389/fsoc.2022.943949. 

Jordal, M, Akhavan, S. and A. Wahlberg (2022) Surgical interventions after female genital cutting. A review of the evidence. Clin. Exp. Obstet. Gynecol. DOI: 10.31083/j.ceog4906136. 

Jordal, M, Sigurjonsson, H., Griffin, G. and A. Wahlberg (2021) The benefits and disappointments following clitoral reconstruction after female genital cutting: A qualitative interview study from Sweden. PLOS One. DOI: 10.1371/journal.pone.0254855. 

Jordal, M, Levin, L., Påfs, J., Griffin, G., and A. Wahlberg (2020) Swedish Gynecologists' Positioning in Relation to Clitoral Reconstruction After Female Genital Cutting. A Qualitative Interview Study. International Journal of Sexual Health. DOI: 10.1080/19317611.2020.1853301. 

Jordal, M, Öhman, A., Wijewardena, K. (2019) ‘Respectability and Rights. Sexual and Reproductive Health and Rights of Sri Lankan Women Formerly Involved in Prostitution’, Contemporary South Asia. DOI: 10.1080/09584935.2019.1667301. 

Jordal, M ., Sigurjonsson, H. and G. Griffin (2018) ‘'I want what every other woman has’: Reasons for wanting clitoral reconstructive surgery after female genital cutting – a qualitative study from Sweden’. Culture, Health & Sexuality. DOI: 10.1080/13691058.2018.1510980. 

Jordal, M and A. Wahlberg (2018) Challenges in providing quality care for women with female genital cutting in Sweden – a literature reviewSexual and Reproductive HealthCare, 17: 91-96. DOI: 10.1016/j.srhc.2018.07.002. 

Jordal, M. and G. Griffin (2017) Clitoral Reconstruction: Understanding changing gendered health care needs in a globalized EuropeEuropean Journal of Women’s Studies, 1-14. DOI: 10.1177/1350506817742679. 

Jordal, M (2015) Disrespectful men, disrespectable women: Men's perceptions on relationships and premarital sex in a Sri Lankan Free Trade ZoneBMC International Health and Human Rights, 1-11: DOI: 10.1186/s12914-015-0040-4.

Jordal, M (2013) Negotiating respectability. Migrant women workers' perceptions on relationships and sexuality in Free Trade Zones in Sri LankaHealth Care for Women International, 35(6): 658-676. DOI: 10.1080/07399332.2013.862799. 

Jordal, M (2013) Unmarried women's ways of facing single motherhood in Sri Lanka: a qualitative interview study. BMC Women's Health, 13(1):2-12. DOI: 10.1186/1472-6874-13-5. 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin