Kim Sylwander

Titel:
Postdoktor, sexologi- och sexualitetsstudier
Lärosäte:
Malmö universitet
E-post:
kim.ringmar-sylwander@mau.se
Webbsida:
Kim R. Sylwanders forskarpresentation på Malmö universitets webbplats

Presentation

Kim är doktor inom barn- och ungdomsvetenskap och postdoktor vid Centrum för sexologi och sexualitetsstudier vid Institutionen för socialt arbete vid Malmö universitet. Hon undervisar på både grund och masternivå inom socialt arbete och sexologi.

Kims tidigare forskning rör barn och unga och utsatthet för sexualiserat och rasifierat våld på nätet. Hennes pågående forskning handlar om ungas förhandlingar om samtycke i digital sexuell kommunikation och berör ämnen som utsatthet för digitalt sexuellt våld, samtyckespraktiker och digital sexuell utveckling. Hon forskar även om skolans ämnesövergripande område sexualitet, samtycke och relationer. Kim har även utrett frågor som rör våld mot barn, barns utsatthet för rasism, sexuell exploatering av barn, samt pornografins inverkan på barn och unga. 

Publikationer i urval:

Sylwander, K.R. (kommande). Ungas sexuella villkor i en digitaliserad värld. I red. C. Holmström, A.DeCabo & P. Ouis, Sexualitet och socialt arbete — teoretiska perspektiv och empiriska exempel. Stocholm: Liber.

Sylwander, K. (Peer-reviewat konferensbidrag) “Sexual consent in young people’s digital communication practices”, 3rd International Conference on Gender Studies and Sexuality, Tyskland, 17-19 mars 2023.

Sylwander, K. (Peer reviewat konferensbidrag) “Youth and sexual consent online: a qualitative focus-group study” en del av plenum symposiet “Understanding and Preventing Sexual Aggression in Young People”, International Academy of Sex Research 48th Annual Conference, 6-9 juli 2022, Reykjavík, Island.

Sylwander, K. R. (2022). ‘Fuck Them Walla’: Girls’ Resistance Within Racialized Online Assemblages.YOUNG, 30(1), 5-21.

Sylwander, K. R., & Gottzén, L. (2020). Whore! Affect, sexualized aggression and resistance in young social media users’ interaction. Sexualities, 23(5 – 6), 971—986.

Sylwander, K.R. (2020). Whores, Hijabs and Heart Emojis: Affective explorations of aggression against girls online. Avhandling. Stockholm: Stockholms universitet.

Sylwander, K.R. (2019). Affective Atmospheres of Sexualized Hate Among Youth Online: A Contribution to Bullying and Cyberbullying Research on Social Atmosphere. Int Journal of Bullying Prevention 1, 269–284.

Cederborg, A.C., Ringmar Sylwander, K. & Blom, K.A. (2016). Research Expanding Current Understandings of Bullying in Sweden. Pensamiento Psicológico, 14(1). 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin