Josefin Kjellberg

Titel:
Fil.dr. i socialt arbete
Lärosäte:
Uppsala universitet
E-post:
josefin.kjellberg@gmail.com
Webbsida:
Josefin Kjellbergs forskarpresentation vid Uppsala universitet

Presentation

Avhandlingsprojekt 2019–2024. Resulterade i monografin ”Fri från (efter)våldet? Om partnervåldsutsatta kvinnors motstånd, uppbrott och stödbehov” (2023). 

Läs en intervju med Josefin Kjellberg i NCK:s kunskapsbank

Publikationer i urval:

Kjellberg, J. (2024). Support or Betrayal? Swedish Survivors’ Experiences of Support From Social Workers During Post-Separation Violence. Violence against Women.

Kjellberg, J. (2023). Fri från (efter)våldet? : Om partnervåldsutsatta kvinnors motstånd, uppbrott och stödbehov. Uppsala universitet, Institutionen för socialt arbete.

Kjellberg, J. (2023). Swedish social workers’ support to female survivors breaking free from male intimate partner violence. Nordic Social Work Research, 1–14. 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin