Max Waltman

Titel:
Fil.dr, universitetslektor
Lärosäte:
Högskolan i Halmstad
E-post:
max.waltman@hh.se
Webbsida:
Max Waltmans forskarpresentation vid Högskolan i Halmstad

Presentation

Max Waltman är forskare och universitetslektor vid Högskolan i Halmstad. Han disputerade på ämnet rättspolitiska utmaningar mot pornografi och dess kopplingar till prostitution och mäns våld mot kvinnor. Forskningen är komparativ och fokuserar särskilt på amerikanska, kanadensiska och svenska förhållanden samt internationell rätt. Den behandlar även rättspolitiken kring prostitution, däribland särskilt den svenska så kallade sexköpslagen.

Waltmans bok, Pornography: The Politics of Legal Challenges, gavs ut av Oxford University Press hösten 2021. Hans forskning har publicerats i Harvard Journal of Law & Gender, Michigan Journal of International Law, Law & Inequality, Political Research Quarterly, Women’s Studies International Forum samt Wisconsin Journal of Law, Gender & Society. Waltmans populärvetenskapliga debattartiklar har publicerats i bland annat New York Times, Toronto Star, Dagens nyheter, Svenska dagbladet och Göteborgs-Posten. Han har gästforskat vid Harvard University samt vid University of Michigan Law School i Ann Arbor.

Waltman samarbetar med juristen Catharine A. MacKinnon, som tidigare var hans doktorandhandledare. Lagstiftare och journalister i Sverige och utomlands konsulterar med jämna mellanrum Waltman. Kvinnojoursorganisationer och grupper som företräder personer med erfarenhet av prostitution samarbetar med honom i att ta fram policy-initiativ. Han skrev en rapport på svenska åt paraplyorganisationen Unizon 2016 för att tillgängliggöra sin forskning, där han bland annat förklarar varför pornografin är ett hinder i arbetet för ett jämställt samhälle. 

Forskningsprojekt

För närvarande genomförs en studie tillsammans med Catharine MacKinnon om hur legalisering av prostitution i länder såsom Tyskland, Nya Zeeland, Nederländerna och delstaten Nevada kränker mänskliga rättigheter och internationell straffrätt.

Waltman genomför även en studie tillsammans med juristen Katrin Lainpelto vid Stockholms universitet och psykologen Laura Niemi vid Cornell University med syftet att utveckla mer effektiva evidensbaserade metoder för bevisvärdering i domstolar som kan ge bättre stöd åt personer som vill lämna prostitutionen. 

Publikationer i urval:


Böcker

Pornography: The Politics of Legal Challenges. New York: Oxford University Press, 2021.  

Vetenskapliga publikationer 

“The Politics of Legal Challenges to Pornography: A Comparative Analysis.” Wisconsin Journal of Law, Gender & Society 35, no. 1 (2020): 1–41

“Appraising the Impact of Toward a Feminist Theory of the State: Consciousness-Raising, Hierarchy Theory, and Substantive Equality Laws.” Law & Inequality: A Journal of Theory and Practice 35, no. 2 (2017): 353–91.

“Assessing Evidence, Arguments, and Inequality in Bedford v. Canada.” Harvard J. Law & Gender 37 (2014): 459-544.

“Prohibiting Sex Purchasing and Ending Trafficking: The Swedish Prostitution Law.” Michigan J. Int’l Law 33 (2011): 133-57 (translated into Korean).

“Sweden’s Prohibition of Purchase of Sex: The Law’s Reasons, Impact, and Potential.” Women’s Studies Int’l Forum 34, no. 5 (2011): 449-74 (free version on SSRN).

“Rethinking Democracy: Legal Challenges to Pornography and Sex Inequality in Canada and the United States.” Political Research Quarterly 63, no. 1 (2010): 218-237.

Avhandling

The Politics of Legal Challenges to Pornography: Canada, Sweden, and the United States. Stockholm Studies in Politics 160. Stockholm University, 2014. ISBN 9789176490471 (monograph; limited edition)

Rapporter, remissvar, skrivelser m.m.

“Pornografins koppling till prostitution och våld mot kvinnor: En analys av forskningsläget och rättspolitisk diskussion” [Pornography’s Association to Prostitution and Violence Against Women: An Analysis of Extant Research and Discussion of Legal Politics]. In Stora porrboken, edited by Nina Rung, 41–51. Stockholm: Rebel Books, 2021.

Pornografi och mäns våld mot kvinnor, with a preface by Catharine A. MacKinnon, in collaboration with Unizon. Part 2 of Porr och prostitution: en rapport om utsatthet och efterfrågan, edited by Unizon, pp. 31-108. Stockholm: Unizon, 2016.

Pornography and Men’s Violence Against Women, translated by Marion Söderström, reviewed and revised by Max Waltman, with a Preface by Catharine A. Mackinnon, and in collaboration with Unizon. Part 2 in Pornography and Prostitution: A Report on Exploitation and Demand, edited by Unizon, pp. 31-108. Stockholm: Unizon, 2016.

Remissvar till SOU 2016:42, ”Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling, m.m.” [considerate party brief], submitted Oct. 24, accessed Oct. 30, 2016 at Sweden’s government.

With Catharine A. MacKinnon, “[Gemensamt] Svar till Förbud mot köp av sexuell tjänst: En utvärdering 1999-2008 (SOU 2010:49)“ (remissvar) / “A Response to Prohibition Against Purchase of Sexual Service: An Evaluation 1999-2008 (SOU 2010:49)“ (considerate parties’ brief) (Feb. 2, 2011) (submission with 12 signatories, NGOs/individuals).

With Catharine A. MacKinnon, “Förslag till regeringens utredning av sexköpslagen / Suggestions to the Government’s Review of the Sex Purchase Act (Sweden)“ (March 17, 2010) (submission with 13 signatories, NGOs/individuals).

Populärvetenskapliga debattartiklar m.m.

”’Pleasure’ visar en tillrättalagd och falsk bild av porrindustrin” [“Pleasure” Shows a Doctored and False Image of the Pornography Industry]. Kulturdebatt, Svenska Dagbladet, January 13, 2022, pp. 24–25 (print version).

“Barnombudsmannens förnekelse liknar klimatskeptikerns” [The Child Ombudsman’s Denial Is Similar to the Climate Skeptic’s] Göteborgs-Posten, October 13, 2021.

"Barnombudsmannen förminskar pornografins påverkan” [The Ombudsman for Children Minimizes the Pornography’s Effect]. Debatt, Göteborgs-Posten, September 29, 2021. 

”Förstör inte stödet att lämna prostitution” [Don’t Destroy Support For Exiting Prostitution]. (With Stockholm Girls’ Shelter et al.) Op-Ed, SvT-Opinion, December 8, 2016.

“Criminalize Only the Buying of Sex” Op-Ed, Room for Debate, New York Times, April 20, 2012.

“The Scars of Prostitution” Op-Ed, Toronto Star, Oct. 31, 2011.

Evidence Shows Ending Demand Works” Op-Ed, Rabble.ca (News Site), Oct. 11, 2012.

“Stärk prostituerade personers möjlighet att kräva skadestånd” [Empower Prostituted Persons' Options for Demanding Damages]. (With MP Carina Hägg (S), MEP Eva-Britt Svensson (V), Olga Persson (SKR) et al.) Op-Ed, Göteborgs-Posten, May 10, 2011.

“Vårt förslag handlar inte om tvång” [Our Proposal is Not Compulsory]. (With SKR [Olga Persson], Gudrun Schyman, Luis Ramos-Ruggiero et al.) Op-Ed, SvD Opinion-Brännpunkt, Svenska Dagbladet, Apr. 14, 2011.

“Prostituerade är brottsoffer” [Prostituted Persons are Crime Victims]. (With SKR [Olga Persson], Gudrun Schyman, Luis Ramos-Ruggiero et al.) Op-Ed, SvD Opinion-Brännpunkt, Svenska Dagbladet, Apr. 9, 2011.

“Torskarna ska betala skadestånd till de prostituerade [personerna]” [The Johns Shall Pay Damages to Prostituted Persons]. (With Catharine A. MacKinnon, Gudrun Schyman, et al.), Newsmill, Nov. 4, 2008.

“Porr inspirerar till våld” [Porn Inspires Violence]. (With Gurdun Schyman). Brev till Ledarsidan [Letter on Editorial Page], Expressen, Aug. 6, 2006, sec. 1, p. 1.

“Ge skadestånd till prostitutionens offer” [Give Damages to Victims of Prostitution]. (With MP Gudrun Schyman) Op-Ed, DN-debatt, Dagens Nyheter, July 25, 2006.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin