Maria Carbin

Maria Carbin
Titel:
Professor i genusvetenskap
Lärosäte:
Umeå universitet
Institution:
Umeå centrum för genusstudier
E-post:
maria.carbin@umu.se
Webbsida:
Maria Carbins forskarpresentation vid Umeå universitet

Presentation

Maria Carbin disputerade i statsvetenskap på en avhandling om hur den så kallade hedersmordsdebatten slog igenom i svensk offentlig politik under åren 1995–2008. Med utgångspunkt i poststrukturalism och postkolonial feministisk teori problematiserade hon utformandet av politiska satsningar på ”utsatta flickor”. Förutom att kritiskt granska satsningar på hedersrelaterat våld är hon just nu verksam i ett tvärvetenskapligt projekt som granskar den svenska hälso- och sjukvårdens hanterande av våld i nära relation.

Forskningsprojekt

Titel: Våga fråga om våld? En analys och förslag till utveckling av socialtjänstens frågecentrerade förhållningssätt till genusrelaterat våld.

Tidsperiod: 2021–2025
Finansiärer: Forte

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

Isabel Goicolea, Marcus Lauri, Ida Linander och Hanna Bäckström. 

Publikationer i urval:

Goicolea, Isabel; Bäckström, Hanna; Lauri, Marcus; Carbin, Maria and Linander Ida (2023) Daring to ask about violence?: a critical examination of social services’ policies on asking about gender-based violence, Journal of Gender-Based Violence, Bristol University Press 2023, Vol. 7, (3) : 467-482. 

Lauri, Marcus; Carbin, Maria; Linander, Ida (2023) The rise of carceral feminism in Sweden: analysing political debate and policy on men's violence against women, Women's Studies: International Forum, Elsevier 2023, Vol. 99. 

Carbin, Maria (2021) Towards a politics of uncertainty: difficulties of naming the relationship between gender and violence, Journal of Gender-Based Violence, Bristol University Press 2021, Vol. 5, (1) : 95-109. 

Öhman, Ann; Burman, Monica; Carbin, Maria; et al. (2020) "The public health turn on violence against women': Analysing Swedish healthcare law, public health and gender-equality policies, BMC Public Health, BioMed Central 2020, Vol. 20, (1).

Carbin, Maria (2014) ”The requirement to speak. Victim stories in Swedish policies against honour-related violence”. I Women Studies International Forum, vol. 46, Sep-Oct, s. 107-114.

Carbin, Maria (2010) Mellan tystnad och tal – Flickor och hedersvåld i svensk offentlig politik. Avhandling. Stockholm: Stockholms universitet.

Nationellt centrum för kvinnofrid (2010) Hedersrelaterat våld och förtryck: en kunskaps- och forskningsöversikt. NCK-rapport 2010:1. Uppsala: Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet.

Carbin, Maria (2008) ”Honour related violence – the invention of a policy problem in Sweden” i Magnusson, Eva, Rönnblom, Malin & Silius, Harriet (red.) Critical studies of gender equalities. Göteborg: Makadam. 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin