Hans Knutagård

Hans Knutagård
Titel:
Universitetslektor i socialt arbete
Lärosäte:
Lunds universitet
Institution:
Socialhögskolan
E-post:
hans.knutagard@soch.lu.se

Presentation

Hans Knutagård forskar om socialt arbete och sexualitet, speciellt män i utsatthet. Där fokus främst ligger på män som blivit våldtagna, utsatta för hedersrelaterat våld eller för hatbrott på grund av sexuell läggning, som sålt sex och om manliga veteransoldater.

Hans Knutagård var en av forskarna som genomförde kartläggningar av hedersrelaterat våld och förtryck i de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö (2017–2018). 

Forskningsprojekt

Hur vi bättre kan förstå olika slags av våld, som hedersvåld, relationsvåld, sexuellt våld, med hjälp av den kulturhistoriska verksamhetsteorin.

Publikationer i urval:

Knutagård, Hans (2022) Verksamhet, människa och omvärld. Lund: Studentlitteratur.

Knutagård, Hans (2022) ”… jag är inte fel” – en dialog om heder och homosexualitet. I Baianstovu, Rúna (red.) Vi talar om heder. Örebro: Texter om våld. Populärvetenskaplig tidskrift. Centrum för våldsstudier. Örebro universitet.

Knutagård, Hans (2021) Där, här och mittemellan – några migrerade hbt-mäns röster om sexuell utsatthet. I Ouis, Pernilla (red.) Sexualitet och migration i välfärdsarbetet. Lund: Studentlitteratur. 

Knutagård, Hans (2016) Sexualitet och socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. 

Knutagård, Hans (2015) The story of a male sex worker. I: Friedman B & Merrick J, (eds.) Public health, social work and health inequalities. New York: Nova Science. 

Knutagård, Hans (2015) Gay and bisexual men raped by men: an invisible group in social work in Sweden. I: Fish, Julie and Karban, Kate (ed.) Lesbian, Gay, Bisexual and Trans Health Inequalities. International Perspectives in Social Work. Bristol: Policy Press.

Knutagård, Hans (2009) "Men du har ju blivit våldtagen” – om våldtagna mäns ordlöshet. Examensarbete för masterexamen. Lunds universitet: Socialhögskolan.

Knutagård, Hans & Nidsjö, Elisabet (2004) Hedersrelaterat våld mot ungdomar på grund av sexuell läggning. Malmö: Länsstyrelsen i Skåne Län. 

Knutagård, Hans (2003) ”… det var bara en bögdjävel”. På väg mot en strategi för att förebygga och motverka homofientliga brottMalmö: RFSL Rådgivningen Skåne. 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin