Minoo Alinia

Minoo Alinia
Titel:
Lektor, docent i sociologi
Lärosäte:
Uppsala universitet
Institution:
Sociologiska institutionen
E-post:
minoo.alinia@soc.uu.se
Webbsida:
Minoo Alinias forskarpresentation vid Uppsala universitet

Publikationer i urval:

Alinia, Minoo (2020) “White ignorance, race, and feminist politics in Sweden”. Ethnic and Racial Studies Volume 43, Issue 16, 2020.

Alinia, Minoo (2020) “Racial discrimination in the name of women’s rights: on contemporary racism in Sweden”. John Solomos (ed.) The Routledge International Handbook of Contemporary Racisms. Routledge. 

Alinia, Minoo (2019) ”Intersektionella anspråk uteblir när våld motiveras med heder”. Intervju i Feministiskt perspektiv

Alinia, Minoo (2019) "Etnisk särbehandling i regeringens genuspolitik: utmaningar för socialt arbete i storstadens mångfald", i Alinia & Songur (red.) Socialt arbete i storstaden: Villkor och praktik. Stockholm: Liber.

"Forskarna ger både ris och ros till nya våldsstrategin". [Elektronisk]. Intervju publicerad på webbplatsen för Nationella sekretariatet för genusforskning [2017-08-22].

Alinia, Minoo (2015) “On Black Feminist Thought: Thinking oppression and resistance through intersectional paradigm”. Ethnic and Racial Studies, 38: 13, 2334-2340. 

Alinia, Minoo & Eliassi, Barzoo (2014) “Temporal and generational impact on identity, home(land) and politics of belonging among the Kurdish diaspora”, in Minoo Alinia et.al. (eds.) The Kurdish Diaspora: Nordic and Transnational Ties, Home, and Politics of Belonging. A Special issue of Nordic Journal of migration research, 4(2): 73-81. 

Alinia, Minoo (2014) Gendered experiences of homeland, identity and belonging among the Kurdish diaspora. In Haci Akman (ed.) Negotiating Identities in Scandinavia: Women, Migration, and the Diaspora. New York/Oxford: Berghahn Books.

Alinia, Minoo (2014) Spaces of Diasporas. Kurdish identities, experiences of otherness and politics of belonging. Avhandling. Göteborgs universitet: Sociologiska institutionen. 

Alinia, Minoo (2014) Fiktion, Myt och fantasi i fråga om våld i hederns namn. Feministiskt perspektiv

Alinia, Minoo (2013) Honor and violence against women in Iraqi Kurdistan. Palgrave Macmillan.

Alinia, Minoo (2013) Book review. Perspektiv på manlighet och heder [Perspective on manhood and honour], Merike Hansson (ed.) (2010), Gothia. In NORMA, Nordic Journal of Masculinity Studies, Vol 8, Nr. 1.

Alinia, Minoo (2012) Tio år med ’hederskultur’: dags att tänka om. Kurdish feminists’ tribune. 

Alinia, Minoo (2011) Den jämställda rasismen och de barbariska invandrarna: 'hedersvåld', kultur och skillnadens politik. I Listerborn, Carina, Molina, Irene & Mulinari, Diana (red.) Våldets topografier: Betraktelser över makt och motstånd. Stockholm: Atlas.

Ålund, Aleksandra & Alinia, Minoo (2011) I skuggan av kulturella stereotyper: Perspektiv på forskning om genus, jämställdhet och etniska relationer i SverigeSociologisk forskning, 2:2011.

Alinia, Minoo (2006) Invandraren, förorten och maktens rumsliga förankring: Berättelser om vardagsrasism. I Masoud Kamali (red.) Den segregerande integrationen: om social sammanhållning och dess hinder. Statens offentliga utredningar, SOU 2006:73. 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin