Denise Malmberg

Titel:
Docent i etnologi

Publikationer i urval:

Malmberg, Denise (2014) ”Jag gör henne bara en tjänst.”: Betydelsen av kroppsnormativitet i förståelsen av kön, kroppslighet och sexualitet vid våld mot kvinnor med funktionshinder. Tidskrift för genusvetenskap 35:4, 2014. 

Malmberg, Denise (2013) ”Kvinnor med intellektuellt funktionshinder” i Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Uppsala: Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet. 

Malmberg, Denise & Ferm, Kerstin (2008) Dolda brottsoffer. Polismyndighetens och socialtjänstens hantering av brott och övergrepp mot personer med funktionshinder. Uppsala universitet: Skrifter från Centrum för genusvetenskap, Crossroads to Knowledge 8. 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin