Jenny Yourstone

Jenny Yourstone
Titel:
Fil.dr i psykologi, lektor
Lärosäte:
Södertörns högskola
E-post:
jenny.yourstone@sh.se
Webbsida:
Jenny Yourstones forskarpresentation vid Södertörns högskola

Presentation

Jenny Yourstone forskar om olika typer av våldsbrott och beslutsfattande inom rättssystemet utifrån kön/etnicitet: från kvinnor som begår våldsbrott, våld i nära relationer, hedersvåld, våldsbejakande extremism till bedömningar inom rättspsykiatrin och frivårdsarbete.

Läs en intervju med Jenny Yourstone i kunskapsbankens intervjuarkiv: "Tidigare brottslighet bland dömda för hedersrelaterat våld"

Forskningsprojekt

2015 – 2018
Hedersvåld – förbättrad kunskap om förövarna (Projektledare). Projekt finansierat av Länsstyrelsen Östergötland och Kriminalvården (avslutat).

Publikationer i urval:

Yourstone, J., Axelsson, J. et al. (2018). Hedersrelaterat våld och förtryck – mot förbättrad kunskap om förövarna. Norrköping: Kriminalvården. 

Yourstone, J., Alberth, J. & Gustafsson Sendén, M. (2015). Bedömningsgrunder och kön i Kriminalvårdens frivårdsarbete. Norrköping: Kriminalvården. 

Yourstone, J., Eriksson, L., & Westerberg, H. (2015). Hedersrelaterat våld och förtryck – Kunskapsöversikt och kartläggning av aktörer. Norrköping: Kriminalvården.

Yourstone, J., Wenander, D. & Långström, N. (2014). Psykisk hälsa bland fängelsedömda kvinnor i Sverige. Norrköping: Kriminalvården. 

Yourstone, J., Freij, I., & MacBride, J. (2011). Utvärdering av brottsoffersluss kopplat till IDAP och ROS. Norrköping: Kriminalvården. 

Yourstone, J. & Freij, I. (2010) Utvärdering av partnerkontakt kopplat till IDAP. Norrköping: Kriminalvården. 

Yourstone, J., Lindholm, T., Grann, M., & Fazel, S. (2009). Gender differences in diagnoses of mentally disordered offenders. International Journal of Forensic Mental Health, 8(3), 172-177. 

Yourstone, J., Lindholm, T. & Kristiansson, M. (2008) Women who kill: A comparison of the psychosocial background of female and male perpetrators convicted of lethal violence in Sweden between 1995-2001. International Journal of Law and Psychiatry, 31, s. 374-383. 

Yourstone, J. (2008). Violent female offenders: Facts and preconceptions. (Avhandling). Stockholm: Stockholm University. 

Yourstone, J. Lindholm, T. Grann, M. Svenson, O. (2008). Evidence of gender bias in legal insanity evaluations: A case vignette study of clinicians, judges, and students. Nordic Journal of Psychiatry 62, 273-268. 

Grann, M., Långström, N., Yourstone, J., Freij, I., Kullgren, G., Forsman, A., Silfverhielm, H., Rehnqvist, N., Pettersson, A., Håkanson, I. (2005). Riskbedömningar inom psykiatrin – Kan våld i samhället förutsägas? En systematisk litteraturöversikt. Statens beredning för medicinsk utvärdering. 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin