Maud Eduards

Titel:
Professor emerita
Lärosäte:
Stockholms universitet
Institution:
Statsvetenskapliga institutionen
E-post:
maud.eduards@statsvet.su.se
Webbsida:
Maud Eduards forskarpresentation vid Stockholms universitet

Presentation

Maud Eduards forskar om kvinnors organisering och den etablerade ordningens motstånd mot förändring, maktrelationer, hur kön konstrueras i olika politiska sammanhang och om mäns våld mot kvinnor. Centrala begrepp inom hennes forskning är kropp, demokrati, nation och kvinnors handlingsutrymme. Under senare år har Maud Eduards framför allt studerat väpnade konflikter, våld och svensk säkerhetspolitik med fokus på Nato, militarisering och krigsmaktens ambivalenta syn på kön.

Publikationer i urval:

Eduards, Maud (2022) ”#metoo – ett självförsvar” i Ganetz, Hillevi, Karin Hansson & Malin Sveningsson (red.) Maktordningar och motstånd. Forskarperspektiv på #metoo i Sverige. Nordic Academic Press.

Rönnblom, Malin, Kerstin Alnebratt, Maud Eduards, Jörgen Johansson & Andreas Öjehag-Pettersson (2022) Trängd demokrati. Om politikens vardag och om att vara människa. Gidlunds förlag.

Eduards, Maud (2016) Feminism som partipolitik – Feministiskt initiativ i Simrishamn 2010-2014. Stockholm, Leopard.

Eduards, Maud (2015), ”Vem stal freden?” i Manga, Edda och Rebecca Vinthagen (red.) Utvägar – feministiska allianser för en solidarisk framtid. Stockholm, Ordfront.

De los Reyes, Paulina, Maud Eduards och Fia Sundevall (red.) (2013) Internationella relationer – könskritiska perspektiv. Stockholm, Liber.

Eduards, Maud (2012) "What Does a Bath Towel Have to Do with Security Policy?" i Kronsell, Annica & Erika Svedberg (red.) Making Gender, Making War – Violence, Military and Peacekeeping Practices. New York & London: Routledge.

Eduards, Maud (2011) "Vad har ett badlakan med säkerhetspolitik att göra?" i Freidenvall, Lenita & Jansson, Maria (red.) Politik och kritik. En feministisk guide till statsvetenskap. Lund: Studentlitteratur.

Wahl, Anna, Maud Eduards, Charlotte Holgersson, Pia Höök, Sophie Linghag och Malin Rönnblom (2008) Motstånd & Fantasi. Historien om F. Lund: Studentlitteratur.

Eduards, Maud (2007) Kroppspolitik – om Moder Svea och andra kvinnor. Stockholm: Atlas Akademi.

Eduards, Maud (2002/2007) Förbjuden handling – om kvinnors organisering och feministisk teori. Malmö: Liber ekonomi.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin