Fredrik Bondestam

Titel:
Docent i sociologi och föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning
Lärosäte:
Göteborgs universitet
Institution:
Nationella sekretariatet för genusforskning
Annan hemvist:
Uppsala universitet
E-post:
fredrik.bondestam@genus.gu.se

Presentation

Fredrik Bondestams forskning omfattar organisatorisk förändring inom högre utbildning och forskning, feministisk pedagogik, genusbaserat våld och sexuella trakasserier, risker och maskuliniteter samt jämställdhetsintegrering i teori och praktik. Som forskningsledare vid Centrum för genusforskning, Uppsala universitet, utvecklade han banbrytande genusperspektiv på ledning, styrning och organisation av högre utbildning. Fredrik Bondestam har även ansvarat för regeringsuppdrag om jämställdhetsintegrering i Sverige 2013–2017. 

Andra forskare som ingår i projektet/projekten

Deltar för närvarande i flera EU-finansierade Horizon 2020-projekt, av vilka två har uttalat fokus på genusbaserat våld: UniSAFE och GENDERACTION Plus.

Publikationer i urval:

Blindow K, Bondestam F, Johansson G, Bodin T, Westerlund H, Nyberg A. (2021). Sexual and gender harassment in Swedish workplaces: A prospective cohort study on implications for long-term sickness absence. Scand J Work Environ Health. 31:3971.

Bondestam, F. & Lundqvist, M. (2020). Sexual Harassment in Higher Education. A Systematic Review. European Journal of Higher EducationEuropean Journal of Higher Education, 10:4, 397-419. 

Magnusson Hanson, L., Nyberg, A., Mittendorfer-Rutz, E., Bondestam, F. & Madsen, I.E.H. (2020). Work-Related Sexual Harassment and Risk of Suicide and Suicide Attempts. BMJ 2020;370:m2984. 

Bondestam, Fredrik & Lundqvist, Maja (2018). Sexuella trakasserier i akademin. En internationell forskningsöversikt. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Bondestam, Fredrik & Grip, Louise (2015). Fördelning eller förfördelning? Forskningsfinansiering, jämställdhet och genus – en forskningsöversikt. Göteborgs universitet: Nationella sekretariatet för genusforskning. Forskningens villkor 2015:1.

Bondestam, Fredrik (2004). Signing Up for the Status Quo? Semiological Analyses of Sexual Harassment in Higher Education – A Swedish Example. Higher Education in Europe, vol 29, no 1, pp. 133-145.

Bondestam, Fredrik & Carstensen, Gunilla  (2004).Från sexuella trakasserier till könskränkande processer: om kön, utsatthet och normalitetens våld. Uppsala universitet: Sociologiska institutionen.

Bondestam, Fredrik (2004). En önskan att skriva abjektet. Analyser av akademisk jämställdhet. Avhandling. Stehag: Förlags AB Gondolin. 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin