Linnea Wegerstad

Linnea Wegerstad
Titel:
Juris doktor, lektor i straffrätt
Lärosäte:
Lunds universitet
Institution:
Juridiska fakulteten
E-post:
linnea.wegerstad@jur.lu.se
Webbsida:
Linnea Wegerstads forskarpresentation vid Lunds universitet

Presentation

Linnea Wegerstad disputerade i straffrätt år 2015 med avhandlingen ”Skyddsvärda intressen och straffvärda kränkningar. Om sexualbrotten i det straffrättsliga systemet med utgångspunkt i brottet sexuellt ofredande”. I avhandlingen undersöker hon hur sexualbrott urskiljs från andra typer av våld och kränkningar i straffrätten, och hur sexualbrottens skyddsintresse – den sexuella integriteten – förstås i förararbeten och i domstolsavgöranden rörande brottet sexuellt ofredande.

Hennes forskningsintresse är riktat mot juridik, kön och sexualitet i vid mening, med inriktning på straffrätt, sexualbrott och feministisk rättsteori. En röd tråd i hennes forskning är straffrättens roll i samhället och hur andra kunskapsområden än juridik kan inkluderas i rättsvetenskapen.

Linnea Wegerstad har publicerat texter på teman såsom BDSM och samtycke, kriminalisering av sexuella trakasserier, reformen av våldtäktsbrottet som genomfördes 2018 (den så kallade samtyckesreformen), frågan om det är våldtäkt att ta bort kondomen utan samtycke, samt straffrättsvetenskapens roll i kriminalpolitiken.

För närvarande genomför Linnea Wegerstad en studie av förundersökningar vad gäller polisanmälda fall av sexuellt ofredande, en studie av förtalsdomar efter #metoo, samt en studie av etikprövningsmyndighetens beslutsfattande. 

Forskningsprojekt

”The #metoo momentum and its aftermath: digital justice seeking and societal responses” tillsammans med Ulrika Andersson, Lena Karlsson och Clare McGlynn. Projektet pågår 2019–2022.

"Researchers' arguments and ethical boards decisions concerning children's participation in research about child abuse and neglect – right to participate, benefits and risks" tillsammans med Gisela Priebe och Sabine Schönfeld.
Projektet pågår 2021–2024.

Publikationer i urval:

Andersson, U. och Wegerstad, L. (accepterad under tryckning 2022). Straffsystemets janusansikte: rättvisa i #metoo-relaterade domar om våldtäkt och förtal. I: Ganetz, H., Hansson, K., & Sveningsson, M (red.) Maktordningar och motstånd – forskarperspektiv på #metoo i Sverige. Nordic Academic Press, Lund. 

Wegerstad, L. (2022) Reflektioner om nya och saknade nyckelpersoner i kriminalpolitiken. I: Anderberg, A., Martinsson, D. & Svensson, E. (red.) Teori och politik – straffrätt i omvandling. Iustus förlag, s. 315-332.

Wegerstad, L. (2021). Är det straffbart att ta av kondomen utan samtycke? Rättsläget efter den svenska våldtäktsreformen 2018. Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. Nr 4-5, s. 353–372.

Wegerstad, L. (2021) Theorising sexual harassment and criminalisation in a Swedish context. Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice. Vol. 9, nr 2, s. 61-81.

Wegerstad, L. (2021). Sex Must Be Voluntary: Sexual Communication and the New Definition of Rape in Sweden. German Law Journal. Vol. 22, nr 5, s. 734-752.

Andersson, U. och Wegerstad, L. (2018) Det kriminaliserade området för sexuellt ofredande – kroppslig och abstrakt integritet i två avgöranden från Högsta domstolen. Juridisk Tidskrift, nr 3 s. 652-661.

Andersson, U. och Wegerstad, L. (2016) Sexualbrott – kriminaliserad sexualitet eller sexualiserad kriminalitet? Juridisk Tidskrift, nr 1 s. 3-18.

Wegerstad, L. (2015) När lagen möter sexualitet – straffrätt och tonåringars sexuella självbestämmanderätt. I: red. Lukkerz, J.: Inkludera sexualitet! Berättelser om att göra skillnad. RFSU Malmö.

Wegerstad, L. (2020) Brister i en studie av domstolarnas bevisvärdering avseende mål om olaga hot och våldtäktSvensk Juristtidning s. 692-711.

Wegerstad, L. (2019) #metoo och de fem förtalsdomarna. Glänta nr 3-4, s. 35-41.

Wegerstad, L. (2015) Skyddsvärda intressen & straffvärda kränkningar. Om sexualbrotten i det straffrättsliga systemet med utgångspunkt i brottet sexuellt ofredande. (avhandling) Lund: Media-Tryck.

Wegerstad, L. (2012) Befriar leken från ansvar? Om BDSM, samtycke och social adekvansJuridisk Publikation, nr 2 s. 239-261.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin