Margareta Hydén

Titel:
Professor emerita i socialt arbete. Gästprofessor i kriminologi. Leg. psykoterapeut
Lärosäte:
Linköpings universitet, Stockholms universitet
E-post:
margareta.hyden@liu.se
Webbsida:
Margareta Hydéns forskarpresentation vid Linköpings universitet

Presentation

I sin forskning utgår Margareta Hydén ifrån att våld är en social handling där de responser som följer är av central betydelse för om våldet kan fortgå eller upphöra. Hon har främst studerat mäns våld mot kvinnor i nära relationer.

Vad sker i våldets efterförlopp? Vem/vilka responderar på våldet och på vilket sätt? Vad betyder det omgivande sociala nätverkets responser för det motstånd som bjuds och för det stöd som erbjuds våldets offer? I vilka situationer tillkallas polisen och vad betyder polisens insatser för vad som fortsättningsvis händer inom det sociala nätverket? Detta är exempel på några av de frågor som står i centrum i Margareta Hydéns forskning. 

Publikationer i urval:

(2021). Hydén, Margareta. I skuggan av våldet. Barnens och deras sociala nätverks responser på våld i familjen. Stockholm: Allmänna Barnhuset.

(kommande). Different Listener and Teller Positions, Different Narrative. Narrative Works. 

(2020). Hydén, M, Gadd, D & Grund, T. Role of Narrative and Social Networks in Thwarting Violence and Sexual Abuse in Young People’s Lives. The British Journal of Social Work, Volume 50 (7), 2172–2190.

(2019). What counts as a family – and who is to decide? In M. Verkerk, H. Lindemann & J. McLaughlin (eds.) What about the family? Practices of responsibility in care. Oxford University Press, 80-88. 

(2019). Barns berättelser om motstånd i skuggan av familjevåldet. I: A. Jansen &  A. Andenaes (red.). Hverdagsliv, barndom og oppvekst. Teoretiske posisjoner og metodiske grep. Oslo: Universitetsforlaget, 120-148.

(2019). Att bli brottsoffer är inte någon enkel sak. I: A. Heber & L. Roxell (red.). Att odla kriminologi. Perspektiv på brott och utsatthet. En festskrift till Eva Tiby. Stockholm: Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet, 173-194.

(2018). Okunskap kring hedersvåld. Socionomen 3/2018: 78-82. 

(2017). Socialt arbete 2.0, del 2. Utesluten eller tillhörig? Socionomen 4/2017: 14-18. 

(2016) Hydén, M, Gadd, D & Wade, A. (eds.). Response Based Approaches to the Study of Interpersonal Violence. London: Palgrave MacMillan.

(2016). The Response Network. In: M. Hydén, D. Gadd &  A. Wade (eds.). Response Based Approaches to the Study of Interpersonal Violence. London: Palgrave MacMillan, 77-97. 

(2015). What Social Networks do in the Aftermath of Domestic Violence. British Journal of Criminology, 55(6): 1040-1057. 

(2015). Jonsson, L. S., Svedin, C. G., & Hydén, M. Young Women Selling Sex Online – Narratives on Regulating Feelings. Adolescent Health Medicine and Therapeutics, 6: 17-27. 

(2014). Jonsson, L. S., Svedin, C. G., & Hydén, M. "Without the Internet, I never would have sold sex": Young women selling sex online. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 8(1), article 4.

(2014) Squire, C.; Davis, M.; Esin, C.; Andrews, M.; Harrison, B.; Hydén, L-C.; Hydén, M. What is Narrative Research? London, UK: Bloomsbury Academic. 

(2014). The Teller-focused Interview: Interviewing as a Relational Practice. Qualitative Social Work, 13(4): 795-812. 

(2009). Överlien, C. & Hydén, M. Children’s actions when experiencing domestic violence. Childhood. A Journal of Global Child Research, 16(4): 479-496.

(2009). Xenitidou, M. & Gilbert, N. Innovations in Social Science Research Methods. Introducing Margareta Hydén’s method “Narrating Sensitive Topics: Applied and Basic Research”, 69.

(2008). Narrating Sensitive Topics. In M. Andrews, C. Squire & M. Tambokou (eds.) Doing Narrative Research. London: Sage, 121-136.

(2008). Evidensbaserat arbete: Så kan vi arbeta med kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Socionomen 2008/1.

(2005). ‘I Must Have Been an Idiot to Let it Go On’: Agency and Positioning in Battered Women’s Narratives of Leaving. Feminism & Psychology, 15(2): 171-190.

(2005). Hydén, M. & Överlien, C. Applying narrative analysis to the process of confirming or disregarding cases of suspected sexual abuse. Child and Family Social Work, 10 (1): 57-65.

(2005). Överlien, C., Aronsson, K., Hydén, M. The Focus Group as an In-Depth Method? Young Women Talking About Sexuality. International Journal of Social Research Methodology (8)4: 331-344.

(2003). Överlien, C. & Hydén, M. Work Identity at Stake: The Power of Sexual Abuse Stories in the World of Youth Compulsory Care. Narrative Inquiry, 13(1): 217-242

(2002). Har sociala problem ett kön?. I A. Meeuwisse & H. Sward (red.) Perspektiv på sociala problem. Stockholm: Natur och Kultur, 274 - 292.

(2001). Misshandlade kvinnors uppbrott: en motståndsprocess. I: M. Åkerström & I. Sahlin (red.). Det motspänstiga offret. Lund: Studentlitteratur, 92-118.

(2001). For the child's sake”: Parents and social workers discuss conflict-filled parental relations after divorce. Child and Family Social Work, 6 (1): 115-128.

(1999). The World of the Fearful: Battered Women’s Narratives of Leaving Abusive Husbands. Feminism & Psychology 9 (4): 449-469.

(1999). Mäns ansvar & kvinnors motstånd. Fem teser om mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Socionomen (6): 27-36. Utnämnd till bästa artikel i Socionomen 1999.

(1995). Verbal Aggression as Pre-history of Woman Battering. Journal of Family Violence, 10 (1): 55-72.

(1995). Mot en förståelse av kvinnomisshandel som en social process. Kvinnovetenskaplig tidskrift 16 (4): 67-74.

(1995). Kvinnomisshandel inom äktenskapet. Mellan det omöjliga och det möjliga. Stockholm: Liber

(1994). Hydén, M. & McCarthy, I. Woman Battering and Father-Daughter Incest Disclosure: Conversations of Denial and Acknowledgment. Discourse and Society, 5(4): 543-565.

(1994). Det upprepade våldet mot kvinnor i äktenskapet och frågan om manlig ansvarsbefrielse. Socialvetenskaplig tidskrift, 1 (2-3): 193-205.

(1985). Bergström (Hydén), M. Långsamt blir bilden tydligare. Att söka kunskap om våld i parförhållanden. Nordisk Sosialt Arbeid 3/1985: 3-14.

(1983). Bergström (Hydén), M. & Marklund, K. Kvinnorörelsen om kvinnomisshandeln: Rörelsen blir förolämpad. Socionomen 1983:23:.8-9.

(1983). Bergström (Hydén), M. De glömda barnen. Socionomen 1983: 2: 6-7

(1981). Bergström (Hydén), M. & Costa F. Kvinnomisshandel. Socionomen 1981:27, 10-12.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin