Maria Eriksson

Maria Eriksson
Titel:
Professor i socialt arbete
Lärosäte:
Marie Cederschiöld högskola
E-post:
maria.eriksson@mchs.se
Webbsida:
Maria Erikssons forskarpresentation vid Marie Cederschiöld högskola

Presentation

Maria Erikssons specialområde är mäns våld mot kvinnor, föräldraskap och barns situation. Hennes forskning är framförallt inriktad på vad olika former av ojämlikhet betyder för den politiska och praktiska hanteringen av våld. Forskningsprojekten har bland annat handlat om risk- och skyddsbedömningar i den sociala barnavården, familjerättsliga utredningar och om hjälpinsatser riktade till barn som upplevt våld.

Läs en intervju med Maria Eriksson i NCK:s kunskapsbank: "Praktiskt stöd till våldsutsatta riskerar att hamna mellan stolarna"

Forskningsprojekt

Samordnade interventionssystem mot våld i nära relationer (SIVIN Barn). Projektledare. 
Pågår: 2020–2025
Forskningsprogrammet Sivin-Barn vid Marie Cederschiöld högskola

Utvärdering av V.I.P – Viktig Intressant Person. Projektledare.
Pågår: 2022–2024
Forskningsprojektet Utvärdering av V.I.P – Viktig Intressant Person vid Marie Cederschiöld högskola

Utvärdering av Relationsvåldscentrum (RVC) insatser för barn. Projektledare.        
Pågår: 2022–2024

Matchning i praktiken – om konsten att hitta rätt hem till rätt barn vid familjehemsplacering. Forskare. 
Pågår: 2021–2023

Publikationer i urval:

Eriksson, M., Källström, Å., Näsman, E. (red) (2022). Barns röster om våld – att lyssna, tolka och förstå. 3e reviderade upplagan. Malmö: Gleerups. 

Eriksson, M. Ekström, V., Kassman, A., Vainik, A-L- (i tryck). Violence Capital: On the Framing and Construction of a Policy Problem. Violence: An International Journal [accepterad för publication].

Eriksson, M, Broberg, A.G, Hultmann, O., Chawinga, E., Axberg, U. (2022) Safeguarding children subjected to violence in the family: Child centered risk assessments.  International Journal of Environmental Research and Public Health 19(21), 13779. 

Holmqvist, A., Eriksson, M. & Tideman, M. (2022) Being represented by others due to diminished decision capacity – a review of research literature. Nordic Social Work Research.  

Eriksson, M., Bergman, A-S., Ekström, V., Robertsson, K. (2021). Utvärdering av Relationsvåldscentrum (RVC) i Stockholms stad. Stockholm: Ersta Sköndal Bräcke högskola & Stockholms stad.

Knezevic, Z., Eriksson, M. & Heikkilä, M. (2021). De/gendering Violence and Racialising Blame in Swedish Child Welfare: What Has Childhood Got to Do with It? Journal of Gender Based Violence 5(2), 199-214. 

Eriksson, M. (2021) Moderskap som särskild sårbarhet för kvinnor som utsätts för våld, i Moser Hällen, L. (red). Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer. Stockholm: Liber.

Gottzén, L., Lindberg, D., Bruno, L., Joelsson, T., Eriksson, M., Billevik, J. (2021). Utvärdering av Mentors in Violence Prevention i Sverige. Slutrapport. Stockholm: Stockholms universitet, Barn och ungdomsvetenskap 2021:1.

Eriksson, M., Hultmann, O., Svensson, E., Jansson Josephsson, C. (2020). Barn som upplever våld. Att stödja barn och bedöma föräldrars omsorgsförmåga. Stockholm: SKR. 

Landberg, Å., Kaldal, A. & Eriksson, M (2020) Delaktighet genom kunskap, kontroll och gemenskap. Barnets väg genom Barnahus. Lund: Studentlitteratur.

Fängström, K. & Eriksson, M. (2020) The feasibility of the In My Shoes computer assisted interview for eliciting evaluative content in interviews with young children.  Children & Youth Services Review

Eriksson, M. & Gabrielsson, M. (2019) Supporting children and parents in Sweden through collaboration teams. Family Court Review 57(3), 362-367.

Eriksson, M. (2019). Särskild sårbarhet – våldsutsatta kvinnor och barn som upplever våld. I: Heimer, Björck, Albért & Haraldsdotter (red). Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar. Lund: Studentlitteratur.

Eriksson, M. (2019) Att möjliggöra barns delaktighet, i Lundström Mattsson, Å. (red) Barns rätt som anhöriga – en antologi om att göra barn delaktiga. 2a reviderade upplagan. Stockholm: Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Eriksson, M. (2019) Att se andra: Problem och förändring, i Silfverberg, G. (red.) Utsatthet och ansvar. Flickan med svavelstickorna i vår tid. Stockholm: Appell förlag.

Eriksson, M. & Pringle, K. (2019) Children's perspectives informing professional welfare practice: A comparative view, in Martin Robb, Heather Montgomery and Rachel Thomson (red.), Critical practice with children and young people. Bristol: Policy Press, 2a reviderade upplagan, 127-142. 

Järkestig Berggren, U., Bergman, A-S., Eriksson, M. & Priebe, G. (2018) Young carers in Sweden – a pilot study of care activities, view of caring and psychological well-being. Child and Family Social Work, 24 (2): 292-300.

Bergman, A-S. & Eriksson, M. (2018) Supported visitation in cases of violence: Political intentions and local practice. International Journal of Law, Policy and the Family 32(3): 394-411. 

Eriksson, M., Bruno, L., Klingstedt, M-L. (2018). Samverkansteam: Barns och föräldrars situation och upplevelser, i Slutrapport. Samverkansteam – för stöd till barn och föräldrar i samband med separation. Stockholm: Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Eriksson, M. (2018). Våld i parrelationer och familjerättens arbete, i Sinisalo, E. & Moser Hällen, L. (red.) Våld i nära relationer: socialt arbete i forskning, teori och praktik. Malmö: Liber.

Eriksson, M. (2018). Tidiga och samordnade insatser för att förebygga barns utsatthet för våld, i Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst. Delbetänkande av Utredningen Framtidens Socialtjänst, SOU 2018:32, Stockholm: Norstedts Juridik, 171-211.

Eriksson, M. (2018). Barn som upplever våld i parrelationer: Barns röster, barns aktörskap och utveckling av kunskap om utsatta barn, i Johansson, T. & Sorbring, E. (red) Barn- och ungdomsvetenskap – Grundläggande perspektiv. Malmö: Liber. 

Sorbring, E., Eriksson, M. & Överlien, C. (2018). Våld och kränkningar i ungas parrelationer, i Johansson, T. & Sorbring, E. (red) Barn- och ungdomsvetenskap – Grundläggande perspektiv. Malmö: Liber. 

Eriksson, M., Gottzén, L., Andersson Bruck, K., Franzén, A. & Lindberg, D. (2018). Utvärdering av Mentorer i våldsprevention: Slutrapport. Västerås: Mälardalens högskola. 

Eriksson, M. & Klingstedt, M.-L. (2016). Järva ungdomsmottagnings NOOR-grupper: En pilotstudie av en gruppverksamhet för unga kvinnor som utsatts för våldtäkt. Västerås: Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd. 

Eriksson, M. (2016). Våld i ungas parrelationer (2ed.). I: Elisabet Häggström-Nordin, Chris Magnussson (Ed.): Ungdomar, sexualitet och relationer: (pp. 159-172). Lund: Studentlitteratur AB. 

Eriksson, M., Källström Cater, Å. & Näsman, E. (Eds.). (2015). Barns röster om våld: Att lyssna, tolka och förstå (2ed.). Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

Eriksson, M. (2015). Delmål 4: Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. In: Forskarrapporter till Jämställdhetsutredningen: SOU 2015:86 Betänkande av Jämställdhetsutredningen (pp. 235-337). Stockholm: Fritzes. 

Eriksson, Maria, Bruno, Linnea & Näsman, Elisabet (e-pub 2011). Family law proceedings, domestic violence and the impact upon schools: a neglected area of researchChildren & Society, vol 27, (2013) pp. 81–91. 

Eriksson, Maria & Näsman, Elisabet (2011). När barn som upplevt våld möter socialtjänsten: om barns perspektiv, delaktighet och giltiggörande. Stockholm: Gothia.

Broberg, Anders, Almqvist, Linnea, Axberg, Ulf, Almqvist, Kjerstin, Cater, Åsa K., Eriksson, Maria, med Forssell, Anna, Grip, Karin, Iversen, Clara & Sharifi, Ulrika (2011). Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma: resultat från en nationell utvärdering. Göteborg: Göteborgs universitet, Psykologiska institutionen. 

Eriksson, Maria & Berg, Lena (2010). Kunskap och praktik i utveckling. Utvärdering av Allmänna Arvsfondens stöd till projekt om mäns våld mot kvinnor och barn. Stockholm: Allmänna Arvsfonden.

Eriksson, Maria (2009). Girls and boys as victims: social workers’ approaches to children exposed to violenceChild Abuse Review, Vol.18(6), 2009, s. 428-445.

Eriksson, Maria m.fl. (2008) Barns röster om våld – att tolka och förstå. Malmö: Gleerups. 

Eriksson, Maria (red.) (2007) Barn som upplever våld. Nordisk forskning och praktik. Stockholm: Gothia. 

Eriksson, Maria, Biller, Helene & Balkmar, Dag (2006) Mäns våldsutövande – barns upplevelser. En kartläggning av interventioner, kunskap och utvecklingsbehov. Stockholm: Näringsdepartementet. 

Eriksson, Maria (2003) I skuggan av Pappa. Familjerätten och hanteringen av fäders våld. Avhandling. Stehag: Gondolin. 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin