Tina Mattsson

Tina Mattsson
Titel:
Docent i socialt arbete
Lärosäte:
Lunds universitet
Institution:
Socialhögskolan
E-post:
tina.mattsson@soch.lu.se
Webbsida:
Tina Mattssons forskarpresentation vid Lunds universitet

Presentation

I min forskning är jag intresserad av att sammanföra genusvetenskapliga perspektiv och feministiska teorier med social arbete. Jag har bland annat forskat om socialtjänstens arbete med våld i nära relationer, dels i behandlings/stödverksamheter men också i barnavårdsutredningar.

Publikationer i urval:

Grönte, Maria, Mattsson, Tina & Plantin, Lars (2023) Strategies to increase fathers’ engagement in child protection investigations due to domestic partner abuse in Sweden. Child & Family Social Work. 

Münger, Ann-Charlotte & Mattsson, Tina (2020) “The needs of the child have been met”: Preliminary assessments regarding domestic violence in Swedish child protection services. Nordic Journal of Social Work Research. 10(2):100-113.

Mattsson, Tina (2017) Våld i barnavårdsutredningar. Om socialtjänstens ansvar och vilja att veta. Malmö: Gleerups.

Mattsson, Tina (2017) Kunskap och lärande i socialt arbete. Om socialarbetare och viljan att veta. Malmö: Gleerups.

Mattsson, Tina (2013) Motstånd och neutralisering. Kön, makt och professionalitet i arbetet med våld i nära relationer. Socialvetenskaplig tidskrift. 20(3-4):150-167.

Laanemets, Leili, Mattsson, Tina & Nordling Vanna (2013) Frikoppling, sammankoppling och besvärliga maktrelationer i socialt arbete. Socialvetenskaplig Tidskrift. 20(3-4):168-185.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin