Maria Forsman

Maria Forsman
Titel:
Juris doktor, universitetslektor
Lärosäte:
Umeå universitet
Institution:
Juridiska institutionen
E-post:
maria.forsman@umu.se
Webbsida:
Maria Forsmans forskarpresentation vid Umeå universitet

Presentation

Maria Forsman forskar om rättssystemets hantering av barn som utsätts för våld av vårdnadshavare och bevittnar våld mot närstående. Hon forskar även om barns rättsliga ställning i utsatta situationer och om juristrollen att företräda barn.

Publikationer i urval:

Forsman, Maria (2017) The Swedish "special representatives for children" and their role in Barnahus. I Collaborating against child abuse: exploring the Nordic Barnahus model / [ed] Susanna Johansson, Kari Stefansen, Elisiv Bakketeig, Anna Kaldal, Cham: Palgrave Macmillan, 2017, s. 227-248. 

Forsman, Maria (2013) Rättsliga ingripanden vid föräldrars våld och övergrepp mot barn. Avhandling. Norstedts juridik: Stockholm. 

Forsman, Maria (2006) Barnen i brottets skugga – brottsoffer på undantag? I Brottsoffer: ansvar och konsekvenser: Ett viktimologiskt forskningsseminarium i Umeå den 22 november 2005, Juridiska institutionen, Umeå universitet. 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin