Åsa Wettergren

Titel:
Professor i sociologi
Lärosäte:
Göteborgs universitet
Institution:
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
E-post:
asa.wettergren@socav.gu.se
Webbsida:
Åsa Wettergrens forskarpresentation vid Göteborgs universitet

Presentation

Åsa Wettergren forskar och undervisar med inriktning mot emotionssociologiska teorier och perspektiv. Senaste forskningsprojekt har handlat om emotioner och emotionshantering i åklagares och domares arbeten och i svenska domstolar, och emotioner i beslutsfattande. Även emotioner och emotionshantering inom klimatrörelsen.

Forskningsprojekt

Titel: Våldtäkt eller samtycke? Effekter av den nya våldtäktslagstiftningen på juridiskt tänkande och praktik. 

Projektet handlar om hur den nya våldtäktslagstiftningens rekvisit om frivillighet implementeras i praktiken och hur det får effekter på dynamiken i rättssalen, domskrivning och påföljder, samt normförskjutningar i förhållande till genus och sexualitet. Projektet kombinerar emotionssociologiska och feministiska perspektiv. Projektet vill bidra till en fördjupad förståelse för hur rättssystemet hanterar våldtäktsmål och hur normförändrande lagstiftning påverkar rättssystemets kultur. Projektet vill även bidra med ökad reflektion kring emotioner och rationalitet i rättssystemet. 

Tidplan: 2020–2023 

Lyssna på ett avsnitt av Sociologipodden från Göteborgs universitet: "Våldtäkt eller samtycke?" 

Titel: Att anpassa sig till klimatet: emotioner och narrativ i miljörörelsen. 

Projektet handlar om att undersöka emotionella och kognitiva narrativ om framtiden efter en civilisationskollaps inom de delar av klimatrörelsen som kallar sig kollapsologisk eller postapokalyptisk. Projektet bidrar med att genom att undersöka narrativ inom denna del av klimatrörelsen, belysa det kulturella arbete med förändrade attityder, värderingar och normer och känsloregler som kan bli eller redan vara del i en omställning i stor skala från en civilisation beroende av fossila bränslen till en hållbar civilisation. 

Tidplan: 2020–2023

Publikationer i urval:

Wallin L, Uhnoo S, Wettergren Å, et al. (2021) Capricious credibility – legal assessments of voluntariness in Swedish negligent rape judgements. Nordic Journal of Criminology 22(1): 3-22.

Petrini E and Wettergren Å (2022) Organising outsourced workers in UK’s new trade unionism - emotions, protest, and collective identity. Social Movement Studies. 1-17.

Wettergren Å and Bergman Blix S (2022) Prosecutors’ Habituation of Emotion Management in Swedish Courts. Law & Social Inquiry 47(3): 971-995.

Wettergren Å and Bergman Blix S (2021) Comparing Culturally Embedded Frames of Judicial Dispassion. In: Bandes S, Madeira JL, Temple K, et al. (eds) Research Handbook on Law and Emotion. Northampton, MA: Edward Elgar Publishing, pp.146-163.

Pettersson J and Wettergren Å (2021) Governing by emotions in financial education. Consumption Markets & Culture 24(6): 526-544.

Bergman Blix S and Wettergren Å. (2019) The Emotional Interaction of Judicial Objectivity. Oñati Socio-Legal Series 9.

Wettergren Åsa (2019) Emotive-cognitive rationality, background emotions and emotion work. In: Bellocchi A, Khorana S, McKenzie J, et al. (eds) Emotions in Late Modernity. London: Routledge.

Bergman Blix S and Wettergren Å. (2018a) Humour in the Swedish Court: Managing Emotions, Status and Power. In: Milner Davis J and Roach Anleu S (eds) Judges, Judging and Humour. London: Palgrave Macmillan, 179-209.

Bergman Blix S and Wettergren Å. (2018b) Professional Emotions in Court: A Sociological Perspective. London: Routledge.

Wettergren Åsa (2017) Objektivitet och emotioner i rättssystemet. Ord & Bild 2017, nr 1.

Wettergren, Åsa (2011) ’I’m still standing for hope and glory’. Reflections on the Obama phenomenon and the politics of resentment vs the politics of cosmopolitanism. I Engelken-Jorge, Marcos, Ibarra Güell, Pedro & Moreno del Río, Carmelo (red.) Politics and Emotions: The Obama Phenomenon. Wiesbaden: VS-Verlag.

Wettergren, Åsa, (2010) Managing unlawful feelings – the emotional regime of the Swedish Migration Board. International Journal of Work, Organization and Emotion, 3:4.

Wettergren, Åsa (2009) Fun and Laughter: Culture Jamming and the Emotional Regime of Late Capitalism. Social Movement Studies, 8:1.

Sieben, Barbara & Wettergren, Åsa (red.) (2010) Emotionalizing Organizations and Organizing Emotions. Hampshire: Palgrave.

Wettergren, Åsa, Starrin, Bengt & Lindgren, Gerd (red.) (2008) Det sociala livets emotionella grunder. Malmö: Liber. 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin