Lotta Nybergh

Titel:
Postdoktor
Lärosäte:
Karolinska Institutet
Institution:
Institutet för miljömedicin
E-post:
lotta.nybergh@ki.se

Presentation

Lotta Nybergh har forskat om kvinnors och mäns utsatthet för våld i olikkönade relationer. Hon disputerade 2014 vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. Avhandlingen visar att kvinnors och mäns utsatthet för våld i nära relationer skiljer sig åt, och kräver därmed också olika åtgärder och stöd.

Publikationer i urval:

Nybergh L. (2014). Exploring intimate partner violence among women and men in Sweden. Diss. Göteborg: Göteborgs universitet. 

Nybergh L, Taft C, Enander V, Krantz G. Self-reported exposure to intimate partner violence among women and men in Sweden: results from a population-based survey. BMC Public Health 2013 Sep;13():845.

Nybergh L, Taft C, Krantz G. Psychometric properties of the WHO Violence Against Women instrument in a female population-based sample in Sweden: a cross-sectional surveyBMJ Open 2013 May;3(5).

Nybergh L, Taft C, Krantz G. Psychometric properties of the WHO Violence Against Women instrument in a male population-based sample in Sweden. BMJ Open 2012 ;2(6). 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin