Karin Örmon

Karin Örmon
Titel:
Forskningsledare, doktor i medicinsk vetenskap, biträdande professor
Lärosäte:
Blekinge Tekniska Högskola
Institution:
Institutionen för hälsa
Annan hemvist:
Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV)
E-post:
karin.ormon@vgregion.se
Webbsida:
Karin Örmons presentation vid VKV

Presentation

Karin Örmon är biträdande professor på Blekinge Tekniska Högskola samt forskningsledare på Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. Forskningsområden är dödligt våld i nära relation, kvinnors och mäns erfarenhet av våld under livsförloppet samt våld på arbetsplats.

Forskningsprojekt

Dödligt våld i nära relation

Våldsutsatta män och deras psykiska ohälsa under ett livsförlopp

Validering av formuläret FOV – Frågor om Våld

Publikationer i urval:

Enander V, Lövestad S, Krantz G, Örmon K (2023) Bereaved by Intimate Partner Homicide: Consequences and Experiences of SupportSage Open. 14:2. 

Andersson M & Örmon K (2024) Healthcare providers’ experience of identifying and caring for women subjected to sex trafficking: a qualitative study. BMC Women's Health. 24:149 

Lövestad S, Örmon K, Enander V, Krantz G (2024) Health care utilization, mental disorders and behavioural disorders among perpetrators of intimate partner homicide in 2000–2016: A registry-based case-control study from Sweden. PLoS ONE 19(2): e0298693. 

Jakobsson, J., Örmon, K., Axelsson, M. et al. Exploring workplace violence on surgical wards in Sweden: a cross-sectional study. BMC Nurs 22, 106 (2023).

Sjögran, L., Wangel, A-M., Örmon, K., Sjöström, K., & Sunnqvist, C. (2023) Self-Reported Experience of Abuse During the Life Course Among Men Seeking General Psychiatric or Addiction Care-A Prevalence Study in a Swedish Context. Violence Vict 1;38(1):111-129.

Björk, J & Örmon, K (2022) Validering av frågeformuläret FOV – Frågor om våld till vuxna. Västra Götalandsregionens kompetenscenter om våld i nära relationer: Göteborg. 

Jakobsson, J., Örmon K., Berthelsen, H. & Axelsson, M. (2021) Workplace violence from the perspective of hospital ward managers in Sweden: A qualitative study. Journal of Nursing Management, 1–7. 

Enander, V., Krantz, G., Lysell, H. & Örmon, K. (2021) The killing and thereafter: intimate partner homicides in a process perspective, part II. Journal of Gender Based Violence, 2021. 

Carlsson L, Lysell H, Enander V, Örmon K, Lövestad S, Krantz G (2021). Socio-demographic and psychosocial characteristics of male and female perpetrators in intimate partner homicide: A case-control study from Region Västra Götaland, Sweden. PLoS ONE 16(8): e0256064.

Enander, Viveka, Krantz, Gunilla, Lysell, Henrik & Örmon, Karin (2020). Before the killing: intimate partner homicides in a process perspective, Part IJournal of Gender-Based Violence, 2020.

Jakobsson, J., Axelsson, M. & Örmon K. (2020) The face of workplace violence: Experiences of health care professionals in surgical hospital wards. Nursing Research and Practice Vol. 2020. 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin