Eva Sundborg

Eva Sundborg
Titel:
Med.dr, Ph.D.
Lärosäte:
Karolinska Institutet
E-post:
eva.sundborg@ki.se
Webbsida:
Eva Sundborgs presentation på Karolinska institutets webbplats

Presentation

Eva Sundborg är sedan 2018 adjunkt på Karolinska Institutet, avdelningen för omvårdnad och är programansvarig för distriktssköterskeprogrammet. Hon har forskat om distriktssköterskors och sjuksköterskors beredskap att möta våldsutsatta kvinnor. 2015 disputerade hon vid Karolinska Institutet med avhandlingen "Om man inte frågar får man inget veta". 

Forskningsprojekt

Samtalskonst på fenomenologisk grund
Avsikten är att undersöka om utbildning i en reflektiv samtalsmetod kan ge studenterna träning i att använda samtalsmetoden i det dagliga arbetet som specialistsjuksköterskor. Studenterna får teoretisk utbildning i livsvärldsperspektivet, de genomgår NCK:s webbaserade utbildning om våld med efterföljande seminarium. Därefter följer de en metod (Bullington) som innebär att de två och två spelar in tre samtal enligt instruktioner från lärare. Efter varje samtal reflekterar de över samtalet med varandra och sedan tillsammans med läraren. Projektet pågår under utbildningens tre terminer. Resultatet analyseras med metoden Reflective lifeworld research av Dahlberg.

Tidsperiod: 2023–2024

Publikationer i urval:

Sundborg E. (2021). Att åldras i skuggan av våldet. I: Moser Hällen L. (red.). Intersektionella perspektiv på våld I nära relationer. Liber.

Rydström LL, Tavalli A, Sundborg E, Berlin A, Ranheim A. (2021). Caught on the Fringes of Life. Mothers’ Lived Experiences of Initial Breastfeeding Complications. Qualitative Health Research, 31(9). 1622-1631.

Sundborg E. (2019). Våld i nära relationer. I: Ekstedt M, & Flink M. (red). Hemsjukvård – olika perspektiv på trygg och säker vård (s.146 – 170). Liber.

Sundborg E, Törnkvist L, Wändell P, Saleh – Stattin N (2018) Impact of an educational intervention for district nurses about preparedness to encounter women exposed to intimate partner violence. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 32(2), s 902 – 913.

Sundborg, E., Törnkvist, L., Saleh-Stattin, N., Wändell, P., Hylander., I. (2017) To ask or not to ask. The hesitation process described by district nurses encountering women exposed to intimate partner violence. Journal of Clinical Nursing. 2015 Sep 30.

Sundborg, E. (2015) Om man inte frågar får man inget veta. AvhandlingStockholm: Karolinska Institutet.

Sundborg E, Saleh-Stattin N, Wändell P, Törnkvist L (2012). Nurses' preparedness to care for women exposed to Intimate Partner Violence: a quantitative study in primary health care. BMC Nursing 2012, 11:1 doi:10.1186/1472-6955-11-1. 

Sundborg E, Törnkvist L, Wändell P, Saleh Stattin N (2012). Cross-Cultural Adaptation of an Intimate Partner Violence Questionnaire. Clinical Nursing Research. vol. 21:4, ss. 449-464. 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin