Lotta (Charlotte) Agevall Gross

Lotta (Charlotte) Agevall Gross
Titel:
Universitetslektor
Lärosäte:
Linnéuniversitetet
Institution:
Socialt arbete
E-post:
lotta.agevall-gross@lnu.se
Webbsida:
Lotta Agevall Gross forskarpresentation vid Linnéuniversitetet

Presentation

Lotta Agevall Gross forskar om mäns våld mot kvinnor i nära relationer. 

Publikationer i urval:

Skillmark, Mikael, Agevall Gross, Lotta, Kjellgren Cecilia et al. (e-pub 2017) The pursuit of standardization in domestic violence social work: A multiple case study of how the idea of using risk assessment tools is manifested and processed in the Swedish social services. Qualitative Social Work Vol 18, Issue 3, 2019. 

Agevall, Charlotte (2012) Våldet och kärleken: våldsutsatta kvinnors begripliggörande av sina erfarenheter. Diss. Lund: Lunds universitet. 

Rejmer A, Sonander A, Agevall C. (2010) Våldsutsatta kvinnor berättar: En utvärdering av projekt Karin… man blir lite omhållen här och det behöver man när man är trasig. Rapport 2010:2. Stockholm: Rikspolisstyrelsen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin