Malou Andersson

Titel:
Jur.dr straffrätt, universitetslektor i straffrätt
Lärosäte:
Uppsala universitet
E-post:
malou.andersson@jur.uu.se
Webbsida:
Malou Anderssons forskarpresentation vid Uppsala universitet

Presentation

Malou Andersson arbetar som forskare och lärare i straffrätt på juridiska institutionen, Uppsala universitet. Malou är också kursföreståndare för fördjupningskursen Våld i nära relation på juristprogrammet vid Uppsala universitet. Hon är även knuten till Barnrättscentrum, Stockholms universitet, där hon undervisar på kursen Barnrätt på juristprogrammet.

Malou Anderssons forskning rör våld i nära relationer, mellan vuxna men också föräldrars våld mot barn samt sexualbrott. 

Publikationer i urval:

Andersson, Malou & Kaldal, Anna (2020) Barn i brottmål – en antologi. Stockholm: Jure. 

Andersson, Malou (2019) Olagligt men inte straffbart. Ett uppdrag åt UNICEF Sverige.

Andersson, Malou & Kaldal, Anna (2017) Barnpornografibrottet – Det straffrättsliga skyddet mot dokumenterade övergrepp mot barn. Ett uppdrag år ECPAT Sverige.

Andersson, Malou (2016) Grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning: fridskränkningsbrotten som rättslig konstruktion. Avhandling. Stockholm: Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.

Andersson, Malou (2016) Fridskränkningsbrotten i 4 kap. 4 a § brottsbalken – att fånga det svårfångade. Svensk Juristtidning 100 år.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin