Mehrdad Darvishpour

Mehrdad Darvishpour
Titel:
Fil.dr i sociologi, docent och senior lektor i socialt arbete
Lärosäte:
Mälardalens högskola
E-post:
mehrdad.darvishpour@mdu.se
Webbsida:
Mehrdad Darvishpours forskarpresentation vid Mälardalens högskola

Presentation

Mehrdad Darvishpour forskar om invandrade kvinnor och flickor; familj, genus och etnicitet; hedersproblematiken; maskulinitet och jämställdhet; integration, makt och diskriminering; ensamkommande och nyanlända barn och ungdomar samt samverkansproblematiken mellan olika myndigheter och med civilsamhället. 

Forskningsprojekt

Mehrdad Darvishpour leder ett nytt projekt om ”Personals erfarenheter av samverkan och omhändertagande av unga flickor som är utsatta för hedersförtryck”. Studien som pågår under 2020 fokuserar på Eskilstuna kommun, Västerås Stad och Region Sörmland. Forskningsprojektet finansieras av Samhällskontraktet (samverkancheck via MKHV).

Mehrdad Darvishpour medverkar också i det treåriga samverkansprojektet ”KLARA” som ägs av Flens kommun, Viadidakt (vuxenutbildning i Katrineholm och Vingåker), Oxelösunds kommun och Arbetsförmedlingen Eskilstuna och som vill belysa/verka för förbättring av etablering och inkludering av utsatta utrikesfödda kvinnor i Sörmland. Mehrdad Darvishpours medverkan handlar om att genom forskningscirkel i samverkan med projektpersonal från ovan nämnda aktörer ta reda på och öka kunskapen om hur jämställdhet och integration av utsatta utrikes födda och nyanlända kvinnor kan ökas utifrån ett intersektionellt perspektiv. Projektet finansieras av Europeiska Unionen Europiska socialfonden (ESF). Projektet startade under hösten 2019 och avslutas sista juni 2022.

Mehrdad Darvishpour var också projektledare för ett tvåårigt projekt om nyanlända barn och ungdomars inkludering och jämställdhetsutveckling i Sörmland och Västmanland som finansierades av Samhällskontrakten vid Mälardalens högskola. Projektet startades 1 januari 2017 och avslutades sista december 2018. En del av resultaten har publicerats och nya publiceringar av andra delar av resultaten pågår fortfarande. 

Publikationer i urval:


AVHANDLING

Darvishpour, M. (2003). Invandrarkvinnor som bryter mönstret. Hur maktförskjutningen inom iranska familjer i Sverige påverkar relationen. Stockholm Studies in Sociology. N.S.17. Almqvist & Wiksell International. Sociologiska inst. Stockholms universitet. (Avhandlingen har även publicerats som bok av Liber, maj 2004). 

INTERNATIONELLA OCH REFEREEGRANSKADE PUBLIKATIONER

Johansson, J. & Darvishpour, M. (2020). At Odds with Feminism? Muslim Masculinities in the Swedish “No Handshake” Debate in Newspapers. In Russell Luyt & Kathleen Stark (red.) Political masculinities as change agents. London: Springer. 

Asztalos Morell, I. & Darvishpour, M, (2018). ‘The securitization of asylum-seeking in Sweden after 2015 in light of experiences of asylum-seeking adolescent girls with roots in Afghanistan’ in Siegel, D. & Nagy, V. (red.) The migration crisis? – Criminalization, security and survival. The Hague: Eleven international publishing. 

Pongthippat, W. & Darvishpour, M., Kijsomporn, J. and Östlund, G. (2018). Broken dreams of a better life in Sweden: Thai women’s lived experiences of intimate partner violence by Swedish men in international marriages. Journal of Global Health. August 2018. 

Darvishpour, M. & Lahdenperä, P. (2014). Honour-Related Problems in School Contexts in Sweden – theoretical perspective and prevention (Mälardalen Studies in Educational Sciences 10). Mälardalens högskola. Eskilstuna. 

Darvishpour, M. (2006). Invandrarflickor som fyrdubbelt förtryckta? En intersektionell analys av generationskonflikter bland invandrare i Sverige. I: Hedetoft,U. & Peterson, B. & Sturfelt, L. (red.). Bortom Stereotyperna?: Invandrare och integration i Danmark och Sverige. Stockholm: Makadam. 

Darvishpour, M. (2003). Islamic feminism: Compromise or Challenge to feminism? Iran bulletin – Middle East Forum, Summer 2003 (publicerat på svenska ”Islamisk feminism – kompromiss eller en utmaning mot feminism?” i Kvinnor & Fundamentalism nr 18, 2000. 

Darvishpour, M. (2002). Immigrant women challenge the role of men: How the changing power relationship within Iranian families in Sweden intensifies family conflicts after immigration. Journal of Comparative Family studies, Volume 33, 2002, Issue 2. 

Darvishpour, M. (1999). Intensified gender conflicts within Iranian families in Sweden. Nordic Journal of Women’s Studies, nr 1. 

Darvishpour. M. (1993). En bild av kvinnors försämrade situation i Iran. Sociologisk Forskning, nr 3. 

SOU-UTREDNINGAR OCH ANDRA RAPPORTER

Darvishpour, M. (2014). Jämställdhet, etnicitet och ”andra män” – ett intersektionellt perspektiv på förändringar av maskulinitet efter migration (Bilaga 13 till SOU 2014:6).

Darvishpour, M. & Lahdenperän, P. & Lorentz, H. (2010). Hedersrelaterad problematik i skolan – en kunskaps- och forskningsöversikt. SOU 2010:84. Stockholm: Fritzes. 

Darvishpour. M. (1997). Invandrarkvinnor utmanar männens roll. I: Ahrne, Göran & Persson, Inga (red.) Familj, makt och jämställdhet. SOU 1997:138. Stockholm: Fritzes. 

SKL (2018). Maskulinitet och jämställdhet: En introduktion till att förändra mansnormer. Sveriges Kommuner och Landsting. (Darvishpour, M. skrev underlaget). 

SKL. (2018) Masculinity and gender equality: An introduction to transforming male norms. Sveriges Kommuner och Landsting (Darvishpour, M. skrev underlaget). 

Darvishpour, M. & Asztalos Morell, I. & Månsson, N. & Mahmoodian, M. & Hoppe, M. (2018). Sammanfattning av arbetsrapport om nyanlända barns och ungdomars inkludering och jämställdhetsutveckling. Mälardalen Högskola. 

Darvishpour, M. & Asztalos Morell, I. & Mahmoodian, M. (2016) Projektet samarbete med Västerås stad och Eskilstuna kommunen om ensamkommande barn. Mälardalens högskola. 

ANTOLOGIER

Darvishpour, M. & Månsson, N. (red.) (2019). Ensamkommandes upplevelser och professionellas erfarenheter- integration, inkludering & jämställdhet. Malmö: Liber. 

Darvishpour, M. (2017). Sociological Essays on Iranian Women, Family and Immigration – ”Chaleshgari zanan aleje nagh mardan” (Women Challenge the Role of Men). Stockholm: Baranförlag, (Fjärde upplagan). En sociologisk bok på persiska med engelsk sammanfattning.

Darvishpour, Mehrdad (2004). Invandrarkvinnor som bryter mönstret. Hur maktförskjutningen inom iranska familjer i Sverige påverkar relationen. Liber, maj 2004.

Darvishpour, M (2004). Sociologiska texter om familj, etnicitet, feminism och rasism. Skriftserie C. Nr 10. Centrum för Välfärdsforskning. 

KAPITEL I ANTOLOGIER

Bruno, L. Darvishpour, M (2020) ”Barnäktenskap och hedersrelaterat våld” i Linnéa Bruno & Zulmir Becevic (red.). Barn och unga i utsatta livssituationer – perspektiv från forskning och praktik. Liber.

Darvishpour, M. & Asztalos Morell, I. & Månsson, N. & Mahmoodian, M. & Hoppe, M. (2019). Ensamkommande barn och ungdomars röster om mottagande, integration och jämställdhet. I Mehrdad Darvishpour & Niclas Månson (red.). Ensamkommande barn och ungdomars röster om mottagande, integration och jämställdhet. Malmö: Liber.

Darvishpour, M. & Månsson, N. & Asztalos Morell, I. & Hoppe, M. (2019). Samverkan och utmaningar – mottagande av ensamkommande ungdomar. I Mehrdad Darvishpour & Niclas Månson (red.). Ensamkommande barn och ungdomars röster om mottagande, integration och jämställdhet. Malmö: Liber.

Brunnberg, E. & Darvishpour, M. (2016). Etnicitet, kultur och genus: Om ensamkommande barn och mötet med den svenska skolan. I Pirjo Lahdenperä & Eva Sundgren (red.) Skolans möte med nyanlända. Liber, 2016, s 111-132.

Darvishpour, M. (2015). Jämställdhet och ”invandrarmän”. I Darvishpour, M. & Westin, C. (red.) Migration och etnicitet: perspektiv på ett mångkulturell Sverige. Lund: Studentlitteratur.

Darvishpour, M. (2015). Hederskultur eller köns- och generationskonflikter inom invandrade familjer? I: Darvishpour, M. & Westin, C. (red.). Migration och etnicitet: perspektiv på ett mångkulturell Sverige. Lund: Studentlitteratur (Öppen referee granskning).

Darvishpour, M. (2011). "Förtryck mot "invandrade familjer" eller omsorg över barn? En forskningscirkelstudie om hedersproblematik". I: Lahdenperä, P. (Ed.) Forskningscirkel?arena för verksamhetsutveckling i mångfald. Studies in social Sciences. Mälardalen University. 

Darvishpour, M. (2010). Mannens maktförlust vid migrationen: – en del i ”hedersförtryck” och konflikter inom invandrade familjer. I: M. Hansson (red.). Perspektiv på manlighet och heder. Stockholm: Gothia Förlag AB.

Darvishpour, M. (2008). Köns- och generationskonflikter inom invandrade familjer utifrån ett intersektionellt perspektiv? I: Darvishpour, M. & Westin, C. (red.). Migration och etnicitet: perspektiv på ett mångkulturell Sverige. Lund: Studentlitteratur.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin