Eva Lundgren

Eva Lundgren
Titel:
Professor i sociologi, docent i teologi, Dr Art religionsvetenskap
E-post:
eva.lundgren.no@gmail.com

Presentation

Eva Lundgren forskar om könsrelaterat våld, våld och kultur, våld och makt och sexualiserat våld. Hon har även skrivit om feministisk teori och teoretiserande.

Publikationer i urval:

Lundgren, Eva (2008) Knutby-koden. Oslo: Gyldendal, Stockholm: Modernista förlag. 

Lundgren, Eva (2004) Våldets normaliseringsprocess. Stockholm: Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS). 

Lundgren, Eva, Heimer, Gun, Westerstrand, Jenny & Kalliokoski, Anne-Marie (2001) Slagen dam. Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige – en omfångsundersökning. Umeå: Brottsoffermyndigheten. 

Lundgren, Eva (2001) Ekte kvinne? Identitet på kryss og tvers. Oslo: Pax forlag. 

Lundgren, Eva m.fl.(1994) La de små barn komme til meg. Barns erfaringer med seksuelle og rituelle overgrep. Oslo: Cappelen. 

Lundgren, Eva (1993) Det får da väre grenser for kjønn. Voldelig empiri og feministisk teori. Oslo: Universitetsforlage. 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin