Johan Rosquist

Johan Rosquist
Titel:
Doktor i sociologi, universitetslektor
Lärosäte:
Linnéuniversitetet
Institution:
Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete
E-post:
johan.rosquist@lnu.se
Webbsida:
Johan Rosquist forskarpresentation vid Linnéuniversitetet

Presentation

Johan Rosquist utgår från rättssociologiska ansatser för att studera hur frågor om hederspraktik – inklusive hedersrelaterat våld och förtryck – förstås, utreds och hanteras av svenska myndigheter. Forskningen omfattar huvudsakligen dokumentanalys, men inkluderar även observationsstudier av domstolsförhandlingar.

Läs en intervju med Johan Rosquist i kunskapsbankens intervjuarkiv: "Hedersrelaterat våld i rättsväsendet"

Forskningsprojekt

Under 2022–2023 bedriver Johan Rosquist forskning om hur socialtjänst och förvaltningsrätt utreder hedersproblematik. Projektet finansieras av Forte.

Publikationer i urval:

Rosquist, Johan (2022). Emotional discourses in the courtroom: Women’s empowerment work in honour related trials. Emotions and Society 4 (1) 91-109.

Rosquist, Johan (2020). Moral i rätten. Utredningar av hedersrelaterat våld i Sverige 1997–2017. Doktorsavhandling. Göteborg: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin