Ny forskning: Sexuella övergrepp på nätet kan skada mer

Sexuella övergrepp på nätet mot unga ska likställas med sexuella övergrepp ”utanför” nätet. Och om det finns bilder kan övergreppet uppfattas som ännu värre än vid fysisk kontakt. Det säger Linda Jonsson, universitetslektor på Barnafrid vid Linköpings universitet.

På uppdrag av regeringen har Stiftelsen Allmänna Barnhuset genomfört en fördjupande studie av ett material från en enkätstudie bland nästan 6 000 elever på gymnasiets tredje år. Undersökningen hade visat att knappt var fjärde ungdom, 23,2 procent, hade blivit kontaktade av vuxna på nätet i sexuella syften. Det som brukar kallas för nätgrooming.

– Samtidigt som vi jobbade med fördjupningen pågick flera rättegångar och vi såg att det fanns en osäkerhet kring förståelsen av övergreppen. Vi upplevde att bland annat rättsväsendet kunde ha nytta av resultaten kring hur man bör se på och hantera övergrepp på nätet, säger Linda Jonsson som tillsammans med Carl Göran Svedin, professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Linköpings universitet, genomfört studien som presenterats i rapporten ”Barn utsatta för sexuella övergrepp på nätet”.

– Vi har också förstått från personal som jobbar kliniskt att barnen inte kände sig lyssnade på när de berättade om sexuella övergrepp på nätet. Vuxna förstår inte allvaret.

Ungdomarna i studien fick inte bara svara på frågor om, och i så fall hur, de hade blivit utsatta utan också berätta hur de upplevde sin hälsa. Till exempel fick de svara på om de upplevt post-traumatisk stress.

Bilderna det värsta

Undersökningen visade på något nytt, enligt forskarna. De unga som mår allra sämst är de som vet att det finns bilder på ett övergrepp som de varit med om och att bilderna spridits på nätet. De unga som enbart utsatts för sexuella övergrepp på nätet uppgav också i hög utsträckning att de upplevde post-traumatisk stress.

Svaren visar hur allvarliga övergreppen är. Det är övergrepp som inte sällan viftas bort av vuxna eftersom de är digitala, säger Linda Jonsson.

– Övergreppen över nätet påverkar definitivt barns hälsa. De ska likställas med dem som sker utanför nätet. Och bilder gör att barnen mår sämre, säger hon.

– Ungdomarna är jätterädda för vilka som kan komma att se bilderna. Ibland hotar också förövaren med att bilderna ska spridas, till familj eller kompisar till exempel. De känner skuld om de själva har skickat bilder och skäms därför att de känner sig lurade, säger Linda Jonsson.

Gäller även vuxna

Enligt Linda Jonsson är resultaten i allra högsta grad relevanta även för vuxna.

– Det finns inga skäl att tro att de inte skulle gälla även för vuxna. De som var med i studien är i dag unga vuxna och de måste få stöd och hjälp med sin ohälsa. 

Enligt forskarna är unga som tidigare utsatts för sexuella övergrepp eller fysisk misshandel de som löper störst risk att utsättas för övergrepp på nätet. Studien tyder på att de också oftare är mobbade, oftare har en sämre relation med sina föräldrar och oftare har ett självskadebeteende.

– Barnen är sköra och ensamma och däri ligger risken. De är aktiva när det gäller att söka kontakt på nätet för att må bättre. Vi kan definitivt förebygga så att de inte utsätts för våld – både genom förebyggande arbete i skolan och genom att vi vuxna blir bättre på att uppmärksamma och möta unga som mår riktigt dåligt psykiskt, säger Linda Jonsson.

Publikation: "Barn utsatta för sexuella övergrepp på nätet" Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2017, fulltext i kunskapsbankens databas

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin