Ny utbildning om våld mot barn

I september 2020 lanserade Barnafrid vid Linköpings universitet en webbutbildning om våld mot barn, riktad mot yrkesverksamma och studenter. Maria Schillaci är legitimerad psykolog och programchef på Barnafrid. 

Bild ur det digitala basprogrammet om våld mot barn. Illustration Maria Lindroos

Varför behövs ett digitalt basprogram om våld mot barn?

– Alla som i sitt yrke möter barn, möter också barn som har utsatts för våld. Våldsutsatta barn finns i alla miljöer och i alla situationer. Därför är det oerhört viktigt att de som arbetar med barn och unga har en grundläggande kunskap om problematiken. Att man vet hur man upptäcker våld och bäst bemöter och hjälper den som är utsatt. Programmets syfte är att ge den baskunskapen, och att vara en port till de riktlinjer och rekommendationer som svenska myndigheter har tagit fram.

Varför har ni valt att göra just en digital kurs?

– Det digitala upplägget ökar tillgängligheten och gör det möjligt att nå ut till fler, vilket är vår ambition. Att nå ut brett med evidensbaserad kunskap till yrkesverksamma. Utbildningen är kostnadsfri och man når den via Barnafrids hemsida. Genom att kursen är digital blir det också lättare för oss att kvalitetssäkra och uppdatera innehållet. 

Hur är utbildningen upplagd?

– Basprogrammet är uppdelat i sju kapitel, där olika aspekter av våld mot barn tas upp och med fokus på hur du som är professionell kan agera. Utbildningen avslutas med ett test och möjlighet att få ett kursintyg. Den går att genomföra både individuellt och i grupp, och tar ungefär tre timmar. Innehållet är framtaget av medarbetare på Barnafrid i samarbete med forskare och personer som arbetar med våldsutsatta barn. Det är forskning och beprövad erfarenhet, omvandlad till praktiska råd.

Hur tror du kursdeltagarna kommer att använda kunskapen i sitt dagliga arbete?

– Vi hoppas att de som gått kursen ska känna att de har gjort ett kompetenslyft och fått nya färdigheter. Att de känner sig tryggare i sin yrkesroll och inte backar inför att ställa frågor om våld. Var och en som arbetar med barn har i uppgift att upptäcka våld. Om man misstänker att ett barn far illa, är man skyldig att agera. Men det är ett svårt ämne, och genom att skaffa sig mer kunskap och fler verktyg ökar den egna tryggheten i situationen. 

Fakta

Barnafrid vid Linköpings universitet är ett nationellt kunskapscentrum för kunskap om våld mot barn. Målet med verksamheten är att samla och sprida kunskap, bidra till ett förbättrat förebyggande arbete samt utveckla insatser för att skydda och stödja barn som utsatts för våld och andra övergrepp. 

Digitala basprogrammet om våld mot barn

Barnafrids webbplats vid Linköpings universitet

Porträtt av Maria Schillaci

Maria Schillaci. Foto: Futurniture

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin