Utbildning för samtal med unga som är nya i landet

”Rätt att veta!” är en ny webbutbildning som utvecklats av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, i samarbete med UMO, regionernas webbplats för unga. Utbildningen riktar sig till vuxna som möter unga som är nya i Sverige, som till exempel anställda på ungdomsmottagningar, inom elevhälsan och på familjehem.

”Det är viktigt för mig att få prata med en vuxen om hur jag mår, relationen i familjen, hur jag har det i skolan”. Det säger Adiam Tekla i webbutbildningen ”Rätt att veta!” som är framtagen på uppdrag av regeringen. Syftet är att ge vuxna stöd i att prata med unga som är nya i Sverige om sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet på ett inkluderande sätt.

(Bild borttagen) Madelene Saldner 

– Unga som är nya i Sverige har samma behov som alla ungdomar av att prata med vuxna. Men undersökningar har visat att de har mindre tillgång till den här typen av samtal, säger Madeleine Saldner, utvecklingsledare på MUCF.

– Och bland vuxna finns ett behov av ökad kompetens och stöd för att föra samtalen med dem som är nya i landet. Så utbildningen möter båda behoven.

Metoder för att föra samtal om sex

Utbildningen är på grundnivå och är baserad på vägledningen ”Youmo i praktiken”, innehåll kommer även från sajten Youmo.se. Utbildningen är uppdelad i två delar. Den första delen ger en grund till samtalen med olika perspektiv på exempelvis rättigheter och inkludering. Den andra delen ger tips på och metoder för att föra ett samtal tillsammans med unga. 

– Vi har tagit fram nio olika ämnen, såsom kropp, sexualitet, kärlek. Tanken är att kursdeltagaren går igenom dem, antingen på egen hand eller i grupp. Syftet är att få kursdeltagaren att reflektera kring de olika ämnena. Att man tillsammans med kolleger funderar över hur samtalen brukar föras och hur de kan göras stärkande, säger Madeleine Saldner. 

I utbildningen får deltagaren ta del av texter, övningar, metoder för samtal och stöd till reflektion. Deltagaren får även möta unga som berättar om vad som är viktigt för dem i samtal med vuxna samt yrkesverksamma som ger tips utifrån sina erfarenheter. Utbildningen tar omkring två timmar och är kostnadsfri.

Länk till MUCF:s webbsida om utbildningen "Rätt att veta!"

Porträtt av Madeleine Saldner

Madeleine Saldner

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin