Webbutbildning om sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel

Webbutbildningen ”Sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel” vänder sig till den som i sitt arbete kan möta barn eller vuxna som befinner sig i en utsatt livssituation, eller som arbetar med att förebygga och bekämpa våld och brott. Den är framtagen av Jämställdhetsmyndigheten som en del i arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

Jämställdhetsmyndigheten har ansvar att nationellt samordna arbetet mot människohandel och även arbeta våldsförebyggande. Utbildningen har tagits fram för att kunna ge kunskap och metodstöd till yrkesverksamma på myndigheter och i ideell sektor och även de som arbetar på strategisk nivå.

– Sexuell exploatering av barn och även prostitution och människohandel är vardag och finns i vårt samhälle. Som yrkesverksam kommer man att möta barn och vuxna som är utsatta för det här. Vi får många förfrågningar om till exempel vad människohandel är och hur det går att förebygga. Med utbildningen kan vi nå ut med grundläggande kunskaper brett, säger Catrin Sandman, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Vägledning i bemötande

Webbutbildningen lanserades i juni 2021. Målet med kursen är att yrkesverksamma bättre ska kunna uppmärksamma personer som riskerar att utnyttjas eller kan komma att utnyttja andra. Den ska även fungera som en vägledning i bemötande och i hur man kan agera. Fakta om problemens omfattning och lagstiftning varvas med intervjuer med forskare och personer som arbetar med frågorna.

– Det finns också ljudinslag som bygger på intervjuer med personer som har utnyttjats för exploatering och med personer som har köpt sexuella tjänster eller som har sökt hjälp via chattverksamhet. Vi har även skapat fiktiva ärenden att reflektera kring, säger Catrin Sandman.

Kursen är kostnadsfri och tar två till fyra timmar att genomföra. Man går kursen enskilt men de reflekterande frågorna som finns i varje avsnitt är möjliga att diskutera i grupp.  

Jämställdhetsmyndigheten planerar att fortsätta utbildningssatsningen genom att lansera fördjupningar inom området längre fram.

Jämställdhetsmyndighetens utbildning om sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel 

Porträtt av Catrin Sandman

Catrin Sandman

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin