Många kvinnor i Sverige utsatta för sexuella trakasserier

Kvinnor utsätts i hög grad för sexuella trakasserier och övergrepp i Sverige. Unga kvinnor är mest utsatta. Det är några av resultaten i en ny enkätstudie om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som presenteras av Folkhälsomyndigheten. 

Studien bygger på en nationell enkät som besvarats av 14 500 personer i åldrarna 16–84 år. 

De flesta som svarat på enkäten uppger att de är nöjda med sitt sexliv. Men studien visar också på stora skillnader mellan kvinnor och män i flera frågor. Främst gäller det användningen av pornografi, köp av sexuella tjänster, och utsatthet för sexuella trakasserier, sexuella övergrepp och sexuellt våld. 

Av kvinnorna svarade 42 procent att de utsatts för någon form av sexuella trakasserier. För män var siffran 9 procent. Bland unga kvinnor 16-29 år hade mer än hälften utsatts. 

Elva procent av kvinnorna och 1 procent av männen hade utsatts för försök till samlag genom fysiskt våld eller hot om våld. Sju procent av kvinnorna och 1 procent av männen hade utsatts för påtvingat samlag genom fysiskt våld eller hot om våld. 

Läs mer om studien på Folkhälsomyndighetens webbplats

Publikation: "Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige 2017. Resultat från befolkningsundersökningen SRHR2017" (2019) fulltext i kunskapsbankens databas

Kunskapsbankens ämnesguide om sexuellt våld

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin