Brå har granskat ökningen av sexualbrott

De polisanmälda sexualbrotten har ökat under de senaste decennierna. Även den självrapporterade utsattheten för sexualbrott har ökat. Brottsförebyggande rådet (Brå) har i en utredning försökt hitta orsakerna.  

Brå har analyserat utvecklingen av polisanmälda våldtäkter och sexuellt ofredande under åren 2005-2017 mot personer 15 år eller äldre. Brå har också analyserat den självrapporterade utsattheten för dessa brott i den Nationella trygghetsundersökningen, NTU. 

Enligt Brå kan ökningarna bero på en faktisk ökning av utsatthet för sexualbrott, på att fler sexualbrott anmäls eller rapporteras i NTU, eller på en kombination av dessa faktorer. 

Under perioden hade de flesta anmälda våldtäkterna begåtts mot kvinnor inomhus, i bostäder. Dessa brott står för största delen av ökningen av anmälda brott. Antalet polisanmälda våldtäkter av okända gärningspersoner förefaller inte ha ökat. Mellan 2011 och 2017 ökade också anmälningarna om våldtäkter där gärningsmannen och offret tidigare bara haft kontakt via internet. 

Sexualbrottslagstiftningen har sedan 2005 ändrats flera gånger och sexualbrott har fått stort utrymme i samhällsdebatten. Detta kan ha påverkat vilka händelser som uppfattas som sexualbrott och huruvida händelserna anmäls och rapporteras.

Ta del av nyheten på Brottsförebyggande rådets webbplats 

Publikation: "Indikatorer på sexualbrottsutvecklingen 2005–2017" (2019) fulltext i kunskapsbankens databas

Kunskapsbankens ämnesguide om brottsofferundersökningar och våldsutsatthet (Länk borttagen) och Kunskapsbankens ämnesguide om kriminalstatistik och våldsutsatthet (Länk borttagen)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin