Ny befolkningsstudie i Norge visar på hög förekomst av våld

En ny studie visar på en hög förekomst av allvarligt fysiskt våld, partnervåld och sexuella övergrepp i den norska befolkningen. I studien uppgav en av fem norska kvinnor att de utsatts för våldtäkt någon gång i livet. Hälften av de deltagande männen hade varit utsatta för allvarligt fysiskt våld. 

I likhet med tidigare studier visar undersökningen att både kvinnor och män utsätts för våld och övergrepp, men utsattheten ser olika ut. 

Kvinnor var mer utsatta för upprepat våld, våld i nära relationer och sexuella övergrepp av en förövare de känner. När män hade utsatts för fysiskt våld hade det oftare skett vid enstaka tillfällen och förövaren var oftast okänd. 

I undersökningen rapporterade en av tio kvinnor att de varit utsatta för allvarligt fysiskt våld av en partner. En av tjugo hade utsatts för våldtäkt av en partner.

Det är det norska kunskapscentrumet om våld och traumatisk stress, NKVTS, som genomfört studien med stöd av det norska Justis- och beredskapsdepartementet. 

Pressmeddelande från NKVTS: "Høy forekomst av vold og overgrep i Norge" (28 februari 2023) 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin