Tio kvinnor offer för dödligt partnervåld under 2022

Under 2022 har tio kvinnor i Sverige dödats av förövare som de haft en pågående eller avslutad parrelation med, rapporterar Brottsförebyggande rådet. Antalet fall var en minskning med fem fall jämfört med året innan. Inga fall av dödligt våld mot män i parrelation förekom under året. 

Dödligt partnervåld mot kvinnor utgjorde 43 procent av samtliga konstaterade fall av dödligt våld mot kvinnor under 2022.

Brottsförebyggande rådet om konstaterade fall av dödligt våld

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin